Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Sandra Kaija
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Krimināltiesības

Mērķis

Nodrošināt iespēju studentiem iegūt vispārīgas zināšanas par juridisko konfliktoloģiju un tās atziņu praktisko pielietojumu, alternatīvajiem domstarpību risināšanas (ADR) veidiem, īpaši mediāciju, kā arī veidot prasmes un iemaņas patstāvīgi apzināt un risināt juridiska rakstura konfliktus.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija, Ievads civiltiesībās.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studenti spēj parādīt juridiskās konfliktoloģijas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Spēj parādīt juridiskās konfliktoloģijas vietu un lomu tiesību sistēmā, prot korekti izmantot terminoloģiju, kā arī ir iepazinušies ar juridiskās konfliktoloģijas atziņu praktisko pielietojumu, orientējas alternatīvajās domstarpību risināšanas metodēs.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studenti spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus juridiskās konfliktoloģijas jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Studenti spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes juridiskās konfliktoloģijas jomā, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību.
Studenti spēj parādīt zinātnisku pieeju juridisko konfliktu risināšanā.
Studenti spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studenti spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, spēj izmantot zināšanas un prasmes akadēmiskajā un personīgajā attīstībā.
Studenti spēj piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā. Spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, piedāvājot ne tikai formālus konfliktu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ4BakalaursIerobežota izvēle