Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Agita Lūse
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība; Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

ir padziļināt studentu izpratni par psihisko veselību un slimību kā sociāliem procesiem, iepazīstinot ar dažādās kultūrās un vēsturiskos periodos konstatēto daudzveidību skaidrojumos par ārprātību, mentāliem, emocionāliem, psihosociāliem traucējumiem, kā arī daudzējādām komunikācijas formām starp cietējiem, dziedinātājiem un apkārtējo sabiedrību.

Priekšzināšanas

Nav

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par 1) mentālu traucējumu uztveres un aprūpes daudzveidību dažādās sabiedrībās un laikmetos, 2) sociālās un etniskās piederības un dzimtes ietekmi uz psihisko ciešanu izpausmēm un ārstēšanu, 3) psihiatriju kā konkrētā kultūrā un tās vērtībās sakņotu un vēsturiski mainīgu disciplīnu.

Prasmes

Studenti iegūs 1) prasmes integrēt medicīnas antropoloģijā, sociālajā vēsturē un socioloģijā gūstamus ieskatus par nostājām un praksēm mentālu traucējumu un mentālas neveselības gadījumos; 2) iemaņas analizēt gan profesionāļu, gan laju skatījumus uz psihisku ciešanu izcelsmi un dziedināšanas veidiem dažādos kultūrvēsturiskos un sociālos kontekstos.

Kompetences

1) Orientēties teorētiskos virzienos, kas aplūko psihisku neveselību kā sociokulturālu procesu; 2) analizēt etnogrāfiskus, biogrāfiskus, socioloģiskus un sociālās vēstures datus par psihisko ciešanu pieredzi, atpazīšanu un ārstēšanu; 3) kritiski analizēt masu saziņā izplatītos diskursus par mentāliem un psihosociāliem traucējumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM2MaģistrsIerobežota izvēleAgita Lūse