Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Agita Lūse
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

ir padziļināt studentu izpratni par psihiskās veselības aprūpes lomu sabiedrībā, iepazīstinot ar dažādās kultūrās un dažādos vēsturiskos periodos konstatēto daudzveidību skaidrojumos par ārprātību, garīgiem, emocionāliem un psihosociāliem traucējumiem, kā arī daudzējādajām komunikācijas formām starp cietējiem, dziedinātājiem un apkārtējo sabiedrību

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas klasiskajās antropoloģijas teorijās.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par 1) psihiskās veselības aprūpes daudzveidību dažādās sabiedrībās, 2) padziļinātas zināšanas psihiatriju kā konkrētā kultūrā un tās vērtībās sakņotu un vēsturiski mainīgu disciplīnu.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs 1) iemaņas analizēt daudzveidīgos skaidrojumus par psihiskām ciešanām, to izcelsmi, dziedināšanas un ārstēšanas veidiem to kultūrvēsturiskajā un sociālajā kontekstā; 2) kritiski izvērtēt masu saziņā izplatītos diskursus par psihiskiem traucējumiem.

Kompetences

Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM2MaģistrsIerobežota izvēleAgita Lūse