Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Ēriks Treļs
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Policijas tiesības

Mērķis

Nodrošināt studējošiem iespēju apgūt zināšanas par Kārtības policijas iestādēm, to kompetenci un darba organizācijas jautājumiem. Uzdevumi:
1. Sniegt studējošiem zināšanas par Valsts policijas uzdevumiem un Kārtības policijas iestāžu kompetenci.
2. Sniegt studējošiem zināšanas par sabiedrības līdzdalības formām un metodēm Kārtības policijas darbībā.
3. Sniegt studējošiem zināšanas par Kārtības policijas iecirkņa inspektoru uzdevumiem un prevencijas darba organizāciju, kā arī par prevencijas jēdzienu un izpratni.
4. Sniegt studējošiem zināšanas par Kārtības policijas nepilngadīgo lietu inspektoru prevencijas darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.
5. Sniegt studējošiem zināšanas par Kārtības policijas inspektoru darba organizāciju policijas uzraudzības un policijas kontroles jomā.
6. Sniegt studējošiem zināšanas par policijas darbību Īslaicīgās aizturēšanas vietās, kā arī par personu konvojēšanu un apsardzi.
7. Sniegt studējošiem zināšanas par Operatīvās vadības struktūrvienību darbību un tās efektivitātes priekšnosacījumiem.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju priekšmeta apguves rezultāta studenti iegūs zināšanas par kārtības policijas kompetenci un darba organizācijas jautājumiem.

Prasmes

Studiju priekšmeta apguves rezultāta studenti pratis noteikt struktūrvienības, kas ir kompetentas veikt darbību Kārtības policijas kompetences robežās, noteikt policijas un sabiedrības mijiedarbību veicinājušos pasākumus, kā arī prevencijas lomu un vietu iekšējās valsts drošības jomā.

Kompetences

Studiju priekšmeta apguves rezultāta studenti spēs parādīt, noskaidrot un formēt problēmas Kārtības policijas jomā, izstrādāt patstāvīgus pētījumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp7BakalaursIerobežota izvēleĒriks Treļs