Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Artūrs Ozoliņš
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ķirurģija

Mērķis

Sniegt iespēju studējošajiem apgūt ķirurģijas bāzes zināšanas un pamata prasmes.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, bioķīmijā, priekšzināšanas patofizioloģijā, patanatomijā, mikrobioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst pamatzināšanas un izpratni par:
- Dažāda veida brūces, to dzīšanas un ārstēšanas pamatprincipi. Atsevišķu brūču veidu sastopamība un ārstēšanas īpatnības (šautas/durtas/kostas brūces).Traumatisku brūču pacientu izmeklēšana, brūču diagnostika.
- Modernie pārsienamie līdzekļi, brūču infekcija, brūču infekcijas izplatības novēršanas/mazināšanas iespējas; strutainu brūču ārstēšana; pārsienamo telpu darba organizācija.
- Pamatzināšanas ķirurģiskā infekcijā un tās ārstēšanas pamatprincipos; ādas un mīksto audu strutainās saslimšanas un to ārstēšana.
- Zināšanas antibakteriālo līdzekļu pielietošanā ķirurģijā, kā arī profilaktiskās antibakteriālās terapijas pamatprincipi, iespējamās komplikācijas un to profilakse.
- Ieskats ķirurģisko pacientu izmeklēšanas aspektos, pacienta informētā piekrišana un sagatavošana operācijai.
- Padziļināts ieskats asiņošanas būtībā un izpausmēs, kā arī asiņošanas apturēšanas metodēs un līdzekļos; izoseroloģijas un transfuzioloģijas pamatos. Tiks sniegts pārskats par asins pārliešanas noteikumiem un dokumentāciju, kā arī asins preparātiem, aizvietotājiem un alternatīvām transfuzioloģijā.
- Pamatzināšanas par ķirurģiskās operācijas būtību, grieziena veidiem, instrumentāriju, drenāžas pamatprincipiem un lietojamo medicīnisko tehniku/tehnoloģijām; ķirurģisko operāciju un procedūru biežākām iespējamām komplikācijām, to profilaksi un ārstēšanu.
- Pārskats par pēcoperācijas perioda iedalījumu un pacientu vadīšanu, kā arī ķirurģiskā pacienta barošanas principiem, agrīnā un vēlīnā pēcoperācijas perioda komplikācijām.
- Ķirurģijas attīstības vēstures iepazīšana pamatvilcienos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs pareizi sagatavoties ķirurģisko manipulāciju veikšanai t.i. roku mazgāšana, sterila apģērba, cimdu uzvilkšana, sterila galdiņa uzklāšana, brūces primāra apdare, uzlikt mīkstos pārsējus; ievērot infekciju kontroles režīma pasākumus ķirurģiskā klīnikā; pratīs pārsiet vienkāršas brūces un sagatavot brūci apstrādei, pielietot vietējo infiltrācijas anestēziju, pārzinās šujamo materiālu ķirurģijā, pratīs sasiet ķirurģiskos mezglus, noņemt un uzlikt ādas šuves; pratīs pielietot asiņošanas pagaidu apturēšanas metodes; pratīs noteikt asinsgrupas, pārvaldīs saderības testus pirms asiņu pārliešanas, pārvaldīs atbilstošo transfūzijas dokumentāciju; pratīs izmeklēt ķirurģisko slimnieku; spēs raksturot un novērtēt audu lokālās izmaiņas ķirurģiskiem slimniekiem; pārvaldīs pamatinstrumentāriju ķirurģijā, zinās serozo dobumu punkcijas pamatprincipus, kā arī operācijas zālē biežāk lietotās tehnoloģijas.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi atklāt un izskaidrot hospitālās infekcijas izcelsmi; novērtēt brūces, to dzīšanu; izskaidrot biežāko asiņošanu iemeslus, novērtēt asiņošanas pacientu stāvokli, ieteikt pasākumus/līdzekļus asiņošanas apturēšanai, asins zuduma kompensācijai; izskaidrot svarīgākās ķirurģiskās operācijas un pēcoperācijas perioda norises; ieteikt pēcoperācijas komplikāciju profilakses pasākumus/līdzekļus; atšķirs vienkāršas ādas/zemādas ķirurģiskās infekcijas slimības un ieteiks to ārstēšanas pasākumus/līdzekļus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsObligātsArtūrs Ozoliņš, Normunds Sikora, Vadims Suhorukovs, Kristīne Pavloviča, Arturs Truškovs, Pāvils Plūme
Medicīna, SSNMF6MaģistrsObligātsArtūrs Ozoliņš, Normunds Sikora, Arturs Truškovs, Vadims Suhorukovs, Kristīne Pavloviča, Pāvils Plūme
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsObligātsArtūrs Ozoliņš, Rita Ničiporuka, Aleksandrs Maļcevs, Normunds Sikora, Vadims Suhorukovs, Baiba Līcīte, Arturs Truškovs, Donats Breiva, Jānis Pavārs, Pāvils Plūme
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF5MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMF5MaģistrsObligāts