Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Ķirurģijas katedra

2013 - 2019

Pētnieks (zin.)

Medicīnas fakultāte, Ķirurģijas katedra

2016 - pašlaik

Virsārsts

Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca Ķirurģijas klīnika, hepatobiliārā nodaļa

2010 - pašlaik

Ārsts ķirurgs

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca, Ķirurģijas klīnika

Izglītība

2008 - 2011

Doktorantūras studijas, kvalifikācija Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darbs "Molekulāro marķieru nozīme vairogdziedzera mezglu izvērtēšanā". Darba vadītāji: Dr. habil. med. prof. J.Gardovskis, Dr.med.asoc.prof. Z.Narbuts. Promocijas darbs aizstāvēts Rīgas

Stradiņa Universitātē, 2012.g. 14.novembrī.

2005 - 2010

Rezidentūras programma vispārējā ķirurģijā, kvalifikācija ārsts ķirurgs

Rīgas Stradiņa universitāte

1999 - 2005

Medicīnas fakultāte, kvalifikācija ārsta grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2019. Stažēšanās Charite klīnikā, Hepatobiliārā ķirurģija, endokrīnā ķirurģija, transplantoloģija, Berlīne, Vācija. 28.01.- 08.02.2019.

 

2019. Kursi Promocijas darba vadītājiem, RSU Doktorantūras nodaļa, 10.01.2019.

 

2018. 17. Starptautiskie kursi Endokrīnā ķirurģijā, Atēnas, Grieķija, 31.05. - 02.06.2018.

 

2017. Stažēšanās vispārējās ķirurģijas klīnikā St. Lukas Krankenhaus, Neuss-Dusseldorf. Vācija. 17.07. - 28.07.2017.

 

2016. Praktiskā apmācība aknu ķirurģijā un transplantoloģijā, Lisabona, Portugāle. 19.-31.09.2016.

 

2016. Aknu ķirurģijas kursi Stockholm Liver week 2016. Zviedrija. 08-11.02.2016.

 

2015. Eiropas vēdera dobuma ķirurgu pēcdiploma kursi, Rīga, 2015., 14.05.-16.05. ​

 

2014. ​13. Starptautiskie kursi Endokrīnā ķirurģijā, Messina, Grieķija, 2014., 28.09.-01.10. ​

 

2012. Aknu ķirurģijas kursi Stockholm Liver week 2012. Zviedrija. 08-10.02.2012.

 

2012. Stažēšanās vispārējās ķirurģijas klīnikā St. Lukas Krankenhaus, Neuss-Dusseldorf. Vācija. 01.07.12.-26.08.12.​

 

2011. Erasmus mobilitātes programmas ietvaros, stažēšanās vispārējās ķirurģijas klīnikā Die Chirurgische Klinik und Poliklinik - Innenstadt, Klinikum der Universitt Mnchen. Vācija, 26.06.11-17.07.11. ​

 

2010. Pēcdiploma kursi vairogdziedzeru un epitēlijķermenīšu ķirurģijā. Hārvardas medicīnas skola. Bostona, ASV, 30.10.10-01.11.10. ​

 

2008. Praktiskā apmācība aknu ķirurģijā un transplantoloģijā, Karolinskas universitāte, Zviedrija, 06.10.08.-29.11.08. ​

2008. 9. Starptautiskie kursi Endokrīnā ķirurģijā, Visbija, Zviedrija, 2008., 24.-28.08.

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

Aknu primāru un metastātisku veidojumu diagnostika un ārstēšana

 

Vairogdziedzera vēža molekulāri ģenētiskā izpēte

 

Epitēlijķermenīšu vēža izpēte


Neiroendokrīno audzēju klīniski morfoloģiskās īpatnības

 

 

Izstrādātās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte 2. līmeņa profesionālā studiju programma "Ievads ķirurģijā"

Docētie studiju kursi

 

Rīgas Stradiņa universitāte 2. līmeņa profesionālā studiju programma "Ievads ķirurģijā"

 

Abdominālās ķirurģijas aktualitātes un jaunumi

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

VADĪTI:

 

Promocijas darbi: 2

 

Kursa darbi: 6

 

RECENZĒTI: Promocijas darbi: 2

 

Kursa darbi: 4

 

Projekti

Pētnieks: ESF Cilvēkresursu projekts "Neiroendokrīno un endokrīno audzēju diferenciāldiagnostikas tehnoloģiju izstrāde" projekta numurs 2013/0004/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/020 ESF Projekts Atbalsts doktorantiem, projekta numurs 2009/0147/ 1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/009

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Ķirurgu asociācijas prezidents kopš 2018.


Latvijas Ķirurgu asociācijas valdes loceklis kopš 2013.


Latvijas Ķirurgu asociācijas sertifikācijas komisijas loceklis kopš 2013.

 

Latvijas Savienības Černobiļa biedrs kopš 2014.


Pasaules Ķirurgu asociācijas biedrs kopš 2012.


Eiropas Endkrīno Ķirurgu asociācijas biedrs kopš 2010.

 

Hepatobiliārās ķirurģijas asociācijas biedrs kopš 2016.

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2011. Gada rezidents Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīca

 

2011. "Latvijas gāze” un RTU Attīstības fonda balva par dalību pirmajā aknu transplatācijā Latvijā

 

2012. Apbalvojums par labāko mutisko uzstāšanos "Diagnostic utility of molecular markers in different thyroid pathologies" Baltijas ķirurgu kongress, Rīga, Latvija

 

 

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Vairogdziedzera papilāra vēža riska noteikšanas paņēmiens pacientiem ar vairogdziedzera mezgliem : LV 14878 B : patents / izgudrotāji: A.Ozoliņš, J.Gardovskis, Z.Narbuts, P.Priedītis ...[u.c.]. - Pieteikts: 25.02.2014 ; publicēts: 20.10.2014. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.10 (2014), 1506.lpp.

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Aknu fokālu veidojumu ķirurģiskā ārstēšana / J.Vilmanis, A.Ozoliņš, J.Gardovskis ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2018, okt.), 18.-23.lpp.

Fibrinolytic system changes in liver surgery : a pilot observational study [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, A.Ozolins, I.Vanags, J.Gardovskis, L.Viksna, A.Krumina ...[et al.] // Frontiers in Medicine (Lausanne) [Elektroniskais resurss]. - Vol.5 (2018, Sep.11), article No.253. - Resurss aprakstīts 2018.g. 24.okt. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6141717/

Laurāns, Gustavs. Survival predictors in patients with hepatocellular carcinoma undergoing transarterial chemoembolisation / G.Laurāns, I.Baumane, A.Ozoliņš // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 310.-317.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Diagnostic value of contrast-enhanced ultrasound evaluation of malignant and benign solitary thyroid nodules / P.Priedītis, M.Radziņa, I.Štrumfa, Z.Narbuts, A.Ozoliņs, A.Vanags, J.Gardovskis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.1 (2016), p.1-6. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Evaluation of malignant parathyroid tumours in two European cohorts of patients with sporadic primary hyperparathyroidism / A.Ozolins, Z.Narbuts, A.Vanags, Z.Simtniece, J.Gardovskis, I.Strumfa ...[et al.] // Langenbeck's Archives of Surgery. - Vol.401, No.7 (2016, Nov.), p.943-951. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Primāra persistējoša hiperparatireoze / A.Ozoliņš, Z.Narbuts, K.Kupčs ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2016, aug.), 40.-44.lpp.

Salewski, Deborah Lina. Single institution 6-year experience with intraoperative parathyroid hormone assay in primary hyperparathyroidism / D.L.Salewski, A.Ozolins, Z.Narbuts // Acta Chirurgica Latviensis. - No.16/1 (2016), p.16-22.

Vilmanis, Jānis. Efficiency of abdominal ultrasound and computer tomography in diagnostic and differential diagnostic of focal liver lesions / J.Vilmanis, A.Ozolins, J.Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.18-22.

Gardovskis, Jānis. Aknu ļaundabīgu audzēju ķirurģiskā ārstēšana / J.Gardovskis, J.Vilmanis, A.Ozoliņš // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2014, jūn./jūl.), 55.-60.lpp.

Neiroendokrīno audzēju centru izveide Latvijā / V.Korņilova-Fiļušina, A.Ozoliņš, Z.Narbuts, G.Trofimovičs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2013, sept.), 60.-63.lpp.

Spectrum of surgically treated thyroid carcinoma in Latvia / I.Strumfa, E.Vasko, A.Vanags, A.Ozolins, I.Franckevica, T.Bogdanova, J.Gardovskis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.3-8.

Thyroid metastasis as the first manifestation of renal clear cell cancer / A.Ozolins, A.Abolins, I.Strumfa, Z.Narbuts, J.Gardovskis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.76-78.

Vilmanis, Jānis. Liver transplantation : surgical aspects / J. Vilmanis, A. Ozoliņš, J. Gardovskis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.67, Nr.1 (2013), p. 9.-13. - Kopsavilk. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Immunohistochemical expression of HBME-1, E-cadherin, and CD56 in the differential diagnosis of thyroid nodules / A. Ozolins, Z. Narbuts, I. Strumfa, G. Volanska, K. Stepanovs, J. Gardovskis // Medicina (Kaunas). - Vol.48, No.10 (2012), p.507-514. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

First results of gastroentero- pancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NET) multi-institutional registry in Latvia / H.Plaudis, A.Ozolins, Z.Narbuts ...[et al.] // Lietuvos Chirurgia = Lithuanian Surgery. - Vol.27, No.1-2 (2018), p.138. - Abstracts of the 9th Congress of Baltic Association of Surgeons (Klaipeda, Lithuania, May 10-12, 2018). -

Importance of fibrinolytic changes in liver surgery [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, V.Biltauere, A.Ozolins, I.Vanags // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.35, e-Suppl.56 (2018, June), p.298. - Euroanaesthesia 2018: The European Anaesthesiology Congress (Copenhagen, Denmark, June 2-4, 2018) : Abstracts Programme. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Ressource…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Incidental papillary thyroid carcinoma / R.Niciporuka, A.Ozolins, Z.Narbuts, I.Strumfa, J.Gardovskis // Lietuvos Chirurgia = Lithuanian Surgery. - Vol.27, No.1-2 (2018), p.150-151. - Abstracts of the 9th Congress of Baltic Association of Surgeons (Klaipeda, Lithuania, May 10-12, 2018). -

Management of pyogenic liver abscesses in single hospital over 5 year period / [Elektroniskais resurss] / A.Ozolins, J.Vilmanis, M.Tirane, P.Prieditis, J.Gardovskis ...[et al.] // 13th World Congress of IHPBA (International Hepato-Pancreato-Biliary Association) (Geneva, Switzerland, Sept.4-7, 2018) [Elektroniskais resurss] : [Abstracts]. - Geneva, 2018. - Abstract No.EP01E-058. - Resurss aprakstīts 2019.g. 25.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.abstractstosubmit.com/ihpba2018/eposter/

Management of pyogenic liver abscesses in single hospital over 5-year period / L.Lukjanova, A.Ozoliņš, J.Vilmanis, R.Stucka, M.Tirāne, P.Priedītis, J.Gardovskis // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 243.lpp. - T.p. krāj. "13th World Congress of IHPBA (International Hepato-Pancreato-Biliary Association)" (Geneva, Switzerland, Sept.4-7, 2018) [Elektroniskais resurss] : [Abstracts]. - Geneva, 2018. - Abstract No.EP01E-058. - Pieejams tiešsaistē: https://www.abstractstosubmit.com/ihpba2018/eposter/

Multifokāls papilārs vairogdziedzera vēzis = Multifocal papillary thyroid carcinoma [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / R.Ničiporuka, A.Ozoliņs, Z.Narbuts, I.Štrumfa, J.Gardovskis // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress (Rīga, 2018.g. 18.-20.jūn.) : medicīnas un veselības zinātnes sekcija [Elektroniskais resurss] / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - Stenda referāts Nr.9, [1 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 19.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Multimodal imaging importance in pancreatic neuroendocrine tumours [Elektroniskais resurss] / P.Prieditis, M.Rauda, A.Ozolins, M.Radzina ...[et al.] // 7th Baltic Congress of Radiology (BCR) (Kaunas, Lithuania, Oct.4-6, 2018) [Elektroniskais resurss] : Online Abstract Book. - P.14-15. - Resurss aprakstīts 2019.g. 20.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://eu.eventscloud.com/file_uploads/39ced8700ee445ea7b4…

Radiological evaluation of abdominal neuroendocrine tumors [Elektroniskais resurss] : [abstract] / P.Prieditis, A.Strazdina, A.Ozolins ...[et al.] // ECR 2018 - European Congress of Radiology (Vienna, Austria, Febr.28-March 4, 2018) [Elektroniskais resurss]. - Poster No.C-2746. - Resurss aprakstīts 2019.g. 20.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=vie…

Thyroid gland cancer with distant metastases – national data / I.Liepiņa, A.Bērziņa, A.Ozoliņš, Z.Narbuts, J.Gardovskis // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 95.lpp.

Transarterial chemoembolisation for inoperable hepatocellular carcinoma – a single center 6-year experience / A.Ozoliņš, J.Vilmanis, J.Gardovskis ...[et al.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 102.lpp.

Assessment of intraoperative parathyroid hormone level decrease and serum parathyroid hormone reference range after parathyroidectomy / Z.Narbuts, A.Ozolins, R.Niciporuka ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 224.lpp.

Fine needle aspiration : its role in diagnosis of follicular variant of papillary thyroid carcinoma / Z.Narbuts, A.Ozolins, A.Abolins ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 148.lpp.

Follicular variant of papillary thyroid carcinoma : is new classification needed? / Z.Narbuts, A.Ozolins, A.Abolins ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 149.lpp.

Impact of visualised parathyroid glands on calcium level after thyroid surgery / D.Sevcenko, Z.Narbuts, R.Niciporuka, A.Ozolins // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 153.lpp.

Incidental papillary thyroid carcinoma : 1-year results / R.Niciporuka, A.Abolins, A.Ozolins, Z.Narbuts // Langenbeck's Archives of Surgery. - Vol.402, Issue 2 (2017, March), p.384. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Intraoperative parathyroid hormone fall as predictor marker of hypocalcemia after parathyroidectomy / L.Putnina, A.Ozolins, Z.Narbuts ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 212.lpp.

Laurāns, Gustavs. Survival predictors in patients with hepatocellular carcinoma undergoing transarterial chemoembolisation / G.Laurāns, I.Baumane, A.Ozoliņš // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 97.lpp.

Liver surgery - a single center five year experience [Elektroniskais resurss] / J.Vilmanis, A.Ozolins, J.Gardovskis ...[et al.] // 12th Biennial E-AHPBA Congress (European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association) (Mainz, Germany, May 23-26, 2017) [Elektroniskais resurss] : Book of Abstracts. - Mainz, 2017. - Abstract No.P23.03. - Resurss aprakstīts 2017.g. 30.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://eahpba2017.com/book-of-abstracts/

Malignancy rates of bethesda system for reporting thyroid cytopathology in single surgical unit / I.Pikse, R.Niciporuka, A.Ozolins, Z.Narbuts // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 151.lpp.

Ozoliņš, Artūrs. Izplatīts neiroendokrīns audzējs - kombinētas ārstēšanas iespējas [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Ozoliņš, L.Lukjanova, A.Veiss // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 10.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Pacients ar resnās zarnas vēzi un metastāzēm aknās [Elektroniskais resurss] : tēzes / J.Vilmanis, A.Ozoliņš, J.Gardovskis ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 17.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Simptomātisku mezentērija cistadenomu diagnostikas un ārstēšanas iespējas / Z.Višņevska, E.Maļcevs, J.Vilmanis, A.Ozoliņš, J.Gardovskis // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 268.lpp.

Aknu hemangiomu ķirurģiskas ārstēšanas 5 gadu pieredze / J.Vilmanis, A.Ozoliņš, J.Gardovskis ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 37.lpp.

CEUS role in evaluation of thyroid nodules / M.Radzina, P.Prieditis, I.Strumfa, Z.Narbuts, A.Ozolins, A.Vanags // Baltic Congress of Radiology (Liepaja, Latvia, Oct.6-8, 2016) : Abstract Book. - Liepaja, 2016. - P.58-59.

Contrast enhanced ultrasound in diagnosis of solitary thyroid nodules, preliminary study on papillary cancer [Elektroniskais resurss] / P.Prieditis, M.Radzina, I.Strumfa, Z.Narbuts, A.Ozolins, A.Vanags // Insights into Imaging [Elektroniskais resurss]. - Vol.7, Suppl.1 (2016, March), abstr. No.B-1022. - ECR 2016 - European Congress of Radiology (Vienna, Austria, March 2-6, 2016) : Book of Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4762835/

Importance of fibrinolytic system changes during liver resection surgery / A.Kreilis, A.Ozolina, J.Vilmanis. I.Vanags, A.Ozolins, J.Aprups // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 118.lpp.

Super selective venous sampling as diagnostic method in case of persistent primary hyperparathyroidism / Z.Narbuts, K.Kupčs, A.Ozoliņš, J.Gardovskis ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 261.lpp.

Thyroid metastases arising from colorectal cancer / A.Ozolins, Z.Narbuts, A.Abolins, I.Strumfa, J.Gardovskis ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 216.lpp.

A. gastroduodenalis aneirisma : diagnostikas un ārstēšanas algoritms / A.Ozoliņš, K.Kupčs, J.Gardovskis ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 48.lpp.

Adrenalectomy : 16-year experience at Pauls Stradins Clinical University Hospital / A.Ozolins, Z.Narbuts, J.Gardovskis ...[et al.] // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.118. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : Abstracts.

Diagnostic role of CD56, HBME-1 and cyclin D1 in the differential diagnosis of thyroid cancer / A.Ozolins, I.Strumfa, Z.Simtniece, A.Vanags, P.Prieditis, Z.Narbuts, J.Gardovskis // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.74. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : [Abstracts].

Differences in malignant parathyroid tumors between two primary hyperparathyroidism cohorts in Europe / A.Ozoliņš, Z.Narbuts, J.Gardovskis, I.Strumfa ...[et al.] // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.86. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : [Abstracts].

Follicular variant of PTC (fvPTC) in patients from two European areas - does subtyping of PTC matter? / A.Ozolins, I.Strumfa, Z.Simtniece, A.Vanags, P.Prieditis, Z.Narbuts, P.Goretzki, J.Gardovskis // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.75. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : [Abstracts].

Gastroduodenal artery aneurysm - an algorithm of diagnosis and treatment / A.Ozolins, K.Kupcs, J.Gardovskis ...[et al.] // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.47. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : Abstracts.

Hepatic surgery : a single center five-year experience / J.Vilmanis, A.Ozolins, A.Ozolina, J.Gardovskis ...[et al.] // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.42. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : Abstracts.

Laparoskopiskas virsnieru ķirurģijas 15 gadu pieredze / Z.Višņevska, A.Ozoliņš, Z.Narbuts, J.Gardovskis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 13.lpp.

Ļaundabīgo epitēlijķermenīšu audzēju saslimstības risks dažādās Eiropas populācijās / Z.Višņevska, A.Ozoliņš, Z.Narbuts, P.E.Goretzki, I.Štrumfa, J.Gardovskis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 12.lpp.

Main risk factors associated with excessive bleeding in patients undergoing elective liver surgery / A.Ozolins, J.Vilmanis, A.Ozolina, I.Vanags, J.Gardovskis ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 117.lpp.

Pacientu pašsajūta pēc vairogdziedzera vēža kompleksas ārstēšanas / I.Liepiņa, A.Ozoliņš, Z.Narbuts, J.Gardovskis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 263.lpp.

Papillāra vairogdziedzera vēža sastopamība dažādos Eiropas reģionos / A.Ozoliņš, Z.Narbuts, A.Āboliņš, I.Štrumfa, J.Gardovskis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 262.lpp.

Predictive role of Child Pugh and MELD scores after elective liver resection / A.Ozolins, A.Ozolina, J.Vilmanis, I.Vanags, J.Gardovskis ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 73.lpp.

Thyroid metastases arising from colorectal cancer / A.Ozoliņš, Z.Narbuts, A.Abolins, I.Strumfa, J.Gardovskis ...[et al.] // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.87. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : [Abstracts].

Diagnostic failures in a patient with parathyroid carcinoma / A.Ozolins, Z.Narbuts, A.Abolins, I.Strumfa ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 270.lpp.

First experience of prophylactic thyroidectomies in children / A.Ozolins, Z.Narbuts, O.Volrats, I.Dzivite-Krisane ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 271.lpp.

Immunohistochemical tumor markers in the diagnostics of focal liver lesions / J.Vilmanis, I.Strumfa, A.Ozolins, J.Gardovskis ...[u.c.] // HPB: the official journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association. - Vol.16, Suppl.1 (2014, Febr.), p.64. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Virsnieru ķirurģijas aktualitātes un rezultāti / A.Ozoliņš, Z.Narbuts, J.Gardovskis ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 52.lpp.

CD56, HBME-1 un ciklīna D1 nozīme vairogdziedzera vēža diferenciālajā diagnostikā / A. Ozoliņš, I. Štrumfa, A. Āboliņš, Z. Narbuts, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 258.lpp.

Morphological spectrum of thyroid carcinoma in operation material / I. Štrumfa, A. Vanags, A. Ozoliņš, A. Āboliņš, J. Gardovskis ...[et al.] // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.97.

Vairogdziedzera vēža morfoloģiskais spektrs operācijas materiālā / A. Ozoliņš, A. Āboliņš, J. Gardovskis, I. Štrumfa ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 259.lpp.

Accuracy of fine-neelde aspiration of thyroid nodules / J. Maksimenko, A. Ozolins, Z. Narbuts, J. Gardovskis // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.78.

First experience of laparoscopic hepatic resections in P.Stradins CUS / J. Vilmanis, J. Gardovskis, A. Ozolins ...[et al.] // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.14.

Immunohistochemical expression of HBME-1, E-cadherin, and CD56 in the differential diagnosis of thyroid nodules / A. Ozolins, Z. Narbuts, I. Strumfa, G. Volanska, J. Gardovskis // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.18.

Imunocitoķīmisko marķieru nozīme vairogdziedzera mezglu tievās adatas punkcijas biopsijas izvērtēšanā / A. Ozoliņš, Z. Narbuts, I. Štrumfa, G. Volanska, K. Stepanovs, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 275.lpp.

Multiplās endokrīnās neoplāzijas sindroma ģenētiskās testēšanas un modernās ārstēšanas iespējas Latvijā / A. Ozoliņš, Z. Narbuts, I. Štrumfa, Z. Jaunmuktāne, E. Miklašēvičs, J. Gardovskis ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2012.g. 2.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2012 - 29.lpp. - Teksts paral. latv. un angļu val.

Thyroid metastasis from clear cell renal cell carcinoma / A. Ozolins, A. Abolins, I. Strumfa, P. Vaganovs, Z. Narbuts, J. Gardovskis // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.64.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Neiroendokrīno audzēju diagnostikas, ārstēšanas un dinamiskās novērošanas rekomendācijas / autoru kolektīvs: G.Purkalne, I.Kudaba, I.Konrāde, A.Lejnieks, A.Derovs, J.Gardovskis, A.Ozoliņš, H.Plaudis, I.Siliņš, I.Štrumfa, M.Sperga ...[u.c.]. - Rīga : Hromets poligrāfija, 2015. - 51, [1] lpp. - Materiāls izdots ar atbalstu: afonds (Austrumu slimnīcas atbalsta fonds), Novartis oncology.

Vilmanis, Jānis. Vēdera sienas slimības / J.Vilmanis, A.Ozoliņš, I.Sjakste // Ķirurģija / J.Gardovska redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. - 23.nod., 599.-614.lpp.

Vairogdziedzera papilāra vēža riska noteikšanas paņēmiens pacientiem ar vairogdziedzera mezgliem : LV 14878 B : patents / izgudrotāji: A.Ozoliņš, J.Gardovskis, Z.Narbuts, P.Priedītis ...[u.c.]. - Pieteikts: 25.02.2014 ; publicēts: 20.10.2014. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.10 (2014), 1506.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja