Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Kaspars Zeiza
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ķirurģija

Mērķis

Gūt zināšanas par neatliekamo un plānveida abdominālo un asinsvadu ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ķirurģiskās un medikamentozās ārstēšanas principiem, profilaksi.

Priekšzināšanas

Cilvēka attiecīgā rajona orgānu anatomija, fizioloģija un patoloģija, propedeitikas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students būs apguvis zināšanas un spēs:
• aprakstīt neatliekamo, plānveida, abdominālo un asinsvadu ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi;
• raksturot minēto patoloģiju klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principus un profilaksi;
• aprakstīt minēto ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, profilaksi, atpazīt šo slimību klīnisko ainu un iespējamās komplikācijas, uzskaitīt mūsdienu klīniskās, laboratoriskās un instrumentālās slimnieku izmeklēšanas metodes, kā arī šo slimību ķirurģiskās ārstēšanas metodes un indikācijas to pielietošanai.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students pratīs:
• izmeklēt ķirurģisko slimnieku ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm;
• veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu;
• orientēties gremošanas trakta endoskopijas rezultātos;
• orientēties asinsvadu izmeklēšanas rezultātos un asinsvadu slimību ārstēšanas iespējās;
• veikt stomas pacienta aprūpi.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
• analizēt izmeklēšanā iegūtos datus;
• sastādīt slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu;
• analizēt konkrētu ķirurģisku situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus;
• argumentēt, loģiski pamatot un formulēt ķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi;
• izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu ķirurģisku klīnisko situāciju;
• formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligātsAigars Lācis, Alvis Melderis, Kaspars Zeiza, Jānis Opincāns, Jānis Pāvulāns
Medicīna, SSNMF10MaģistrsObligātsAigars Lācis, Jānis Pāvulāns, Alvis Melderis, Jānis Opincāns, Evita Saukāne, Kaspars Zeiza
Pediatrija, MFp10MaģistrsObligātsAigars Lācis, Alvis Melderis, Kaspars Zeiza, Jānis Opincāns, Jānis Pāvulāns
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsObligāts
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts