Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Asistenta p.i.

Medicīnas fakultāte, Ķirurģijas katedra, RSU

2006 - pašlaik

Ķirurgs

Rīgas austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Izglītība

2006 - 2011

Ķirurga kvalifikācija

Rīgas Stradiņa Universitāte

Ķirurģijas rezidentūra

2000 - 2006

Ārsta grāds

Rīgas Stradiņa Universitāte

Augstākā profesionālā izglītība

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

  • Smaga akūta pankreatīta ārstēšana
  • Intraabdominālās hipertensija/ACS

Recenzētie studentu zinātniskie darbi

3

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

  • Latvijas Ķirurgu asociācijas biedrs
  • WSACS - Pasaules kompartmenta asociācijas biedrs

Publikācijas

Raksti​​

Ultrasound-assisted focused open necrosectomy in the treatment of necrotizing pancreatitis [Elektroniskais resurss] / G.Pupelis, V.Fokin, K.Zeiza ...[et al.] // JOP : Journal of the pancreas [Elektroniskais resurss]. - Vol.16, No.2, (2015, March), p.150-158. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.serena.unina.it/index.php/jop/article/view/2953/…

Oral feeding in necrotizing pancreatitis / G.Pupelis, H.Plaudis, K.Zeiza, N.Drozdova ...[et al.] // Acta Chirurgica Belgica. - Vol.114, No.1 (2014, Jan./Febr.), p.34-39. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Focused open necrosectomy in necrotizing pancreatitis / G.Pupelis, K.Zeiza, H.Plaudis ...[et al.] // HPB : the official journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association. - Vol.15, No.7 (2013, July), p.535-540. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Komplicēta intraabdomināla infekcija un sepse : [par ķirurģiskās sepses ārstēšanu] / G.Pupelis, H.Plaudis, K.Zeiza, N.Drozdova ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2013, sept.), 55.-59.lpp.

Early continuous veno-venous haemofiltration in the management of severe acute pancreatitis complicated with intra-abdominal hypertension : retrospective review of 10 year experience [Elektroniskais resurss] / H.Plaudis, G.Pupelis, K.Zeiza ...[et al.] // Annals of Intensive Care [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, Suppl.1 (2012), p.[1-12]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3527156/pdf/211…

Early low volume oral synbiotic/prebiotic supplemented enteral stimulation of the gut in patients with severe acute pancreatitis : a prospective feasibility study / H.Plaudis, G.Pupelis, K.Zeiza, V.Boka // Acta Chirurgica Belgica. - Vol.112, N 2 (2012, Mar/Apr.), p.131-138. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tēzes​​

Active surgical strategy in gallstone pancreatitis complicated with cholangitis [Elektroniskais resurss] : [abstract] / K.Zeiza, N.Drozdova, G.Pupelis ...[et al.] // 11th International Congress of the E-AHPBA (European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association) (Manchester, UK, Apr.21-24, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Manchester, 2015. - Poster No.480. - Resurss aprakstīts 2016.g. 15.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.epostersonline.com/eahpba2015/node/1303

Continuous veno-venous haemofiltration in the treatment of patients with necrotizing pancreatitis [Elektroniskais resurss] : [abstract] / K.Zeiza, I.Neimane, L.Sulutaura, G.Pupelis // 11th International Congress of the E-AHPBA (European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association) (Manchester, UK, Apr.21-24, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Manchester, 2015. - Poster No.818. - Resurss aprakstīts 2016.g. 15.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.epostersonline.com/eahpba2015/node/2533

Intraoperative ultrasound navigation in the surgical management of acute necrotizing pancreatitis / G.Pupelis, K.Zeiza, V.Fokins ...[et al.] // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.26. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : Abstracts.

Laparoscopic common bile duct exploration for choledocholithiasis during pregnancy : a case report / E.Saukane, H.Plaudis, K.Zeiza, V.Fokins // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.37. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : Abstracts.

Procalcitonin test is a reliable criterion for assessment of treatment efficacy in surgical patients with severe sepsis / N.Drozdova, E.Vasko, K.Zeiza, G.Pupelis ...[et al.] // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.92. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : Abstracts.

Prokalcitonīna tests – jutīgs prognostisks marķieris vāji norobežotas intraabdominālās infekcijas gadījumā / N.Drozdova, M.Mukāns, K.Zeiza, G.Pupelis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 196.lpp.

Zeiza, Kaspars. Agrīnas nepārtrauktas venovenozas hemofiltrācijas ietekme uz intraabdominālo hipertensiju un šķidruma bilanci pacientiem ar smagu akūtu pankreatītu / K.Zeiza, N.Drozdova, G.Pupelis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 323.lpp.

Zeiza, Kaspars. Early preventive continuous veno-venous hemofiltration in the management of patients with severe acute pancreatitis / K.Zeiza, N.Drozdova, G.Pupelis // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.38. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : Abstracts.

Drozdova, Nadežda. Bleeding splenic artery pseudoaneurism in chronic pancreatitis / N.Drozdova, K.Zeiza, G.Pupelis // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.62.

Early continuous veno-venous haemofiltration in the management of severe acute pancreatitis complicated with intra-abdominal hypertension. Retrospective review of 10 year experience / H.Plaudis, G.Pupelis, K.Zeiza ...[et al.] // HPB. - Vol.14, Issue Suppl.s2 (2012), p.658-659. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Focused open necrosectomy an alternative surgical approach in the management of infected necrosis / G.Pupelis, H.Plaudis, K.Zeiza ...[et al.] // 10th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA) (Paris, France, July 1-5, 2012). - Parise, 2012. - P.170.

Low caloric oral stimulation of gut in necrotizing pancreatitis / G.Pupelis, H.Plaudis, K.Zeiza, N.Drozdova // 10th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA) (Paris, France, July 1-5, 2012). - Parise, 2012. - P.506.

Raudzēta piena produkta "Labdaris" pielietojums pacientiem ar komplicētu intraabdominālu infekciju / V.Ramniece, K.Zeiza, G.Pupelis ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 181.lpp.

Focused open necrosectomy in necrotizing pancreatitis / K.Zeiza, H.Plaudis, G.Pupelis ...[et al.] // 14th Annual Conference of ESS (European Society of Surgery) "Surgery: research and innovation in Europe. New targets for the surgeon and new opportunities for the patient" (Turin, Italy, Nov.25-27, 2010) : Abstracts. - Turin, 2010. - P.75.

Small incision focused open necrosectomy in necrotizing pancreatitis / G.Pupelis, K.Zeiza, H.Plaudis ...[et al.] // HPB : the official journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association. - Vol.12, Issue Suppl.s1 (2010, Apr.), p.338. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Grāmatas un brošūras​​

Pupelis, Guntars. Aizkuņģa dziedzera slimības / G.Pupelis, H.Plaudis, K.Zeiza // Ķirurģija / J.Gardovska redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. - 33.nod., 819.-868.lpp.

Docētie studiju kursi

Ķirurģiskās slimības

Ķirurģiskās slimības I (neatliekamā un plānveida abdominālā, krūts un endokrīnā ķirurģija)

Ķirurģiskās slimības II

Ķirurģisko slimību diagnostika un ārstēšana (vispārējā, sirds un torakālā ķirurģija)

Prakse

Valsts pārbaudījums

Vadītie studiju kursi

Ķirurģiskās slimības

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadītāja