Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inese Mihailova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Imunoloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par galvenajiem imūnpatoloģijas veidiem un ar tiem saistītām slimībām: imūndeficītiem, autoimunitāti, alerģijām, imūnsistēmas infekcijām u.c.; svarīgākajiem cilvēka imunitāti raksturojošiem parametriem, to noteikšanas iespējām, indikācijām, klīnisko interpretāciju un izmantošanu dažādu slimību diagnostikā un diferenciālā diagnostikā; imūnprofilakses un imūnkorekcijas paņēmieniem, līdzekļiem, lietošanas indikācijām un blaknēm; klīniskās imūnfarmakoloģijas līdzekļiem.

Priekšzināšanas

Normālā anatomija, histoloģija un fizioloģija – jāzina normālās imūnās sistēmas uzbūve, kā arī – medicīniskās ģenētikas, mikrobioloģijas, bioķīmijas, patoloģiskās fizioloģijas pamatprincipi un imūnsistēmas funkcijas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas, kas ļaus:
• izprast un aprakstīt imūnās sistēmas funkcionēšanu normā un dažādu imūnsistēmas patoloģiju gadījumā;
• nosaukt un raksturot svarīgākās imunoloģiskās izmeklēšanas metodes, kas raksturo dažādus imunitātes komponentus: humorālo, celulāro imunitāti, komplementa sistēmu, fagocitozi;
• zināt par imūnpatoloģisko stāvokļu etioloģiju, klīniku, imūnpatoloģisko diagnostiku un terapiju.

Prasmes

Studējošais spēs:
• orientēties imūnterapijas principos, imūnmodulējošo līdzekļu grupās;
• orientēties svarīgāko imūnmodulējošo preparātu, to blaknēs un novēršanas iespējās.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie varēs:
• uzraudzīt imūnpatoloģiju medikamentozās terapijas gaitu, izvērtēt rezultātus un sagatavot nepieciešamo informāciju citiem medicīnas speciālistiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.