Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Asociētā profesore

RSU Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2012 - pašlaik

RSU rezidentūras programmas imunoloģijas apakšspecialitātes programmas autore un vadītāja

1995 - pašlaik

RSU un Pēcdiploma fakultātes pasniedzēja rezidentu apmācībā klīniskajā imunoloģijā

1980 - pašlaik

Nefrologs

P.Stradiņa klīniskās slimnīcas 8. nefroloģijas nodaļa

 

Klīniskā darba pieredze Iekšķīgo slimību klīnikā, klīniskajā imunoloģijā, nefroloģijā - 36 gadi.

Lektora darbs: ~200 lekcijas klīniskajā imunoloģijā, nefroloģijā dažādu specialitāšu ārstiem, iesk., RSU Pēcdiploma kvalifikācijas kursos.​

2011 - 2015

Imunoloģjas programmas “Uztura loma imunoloģisko traucējumu izcelsmē” autore un pasniedzēja starpaugstskolu (RSU, LLA,LU) magistratūras programmā “Uzturzinātne|”

2003 - 2012

Speciālās un klīniskās imunoloģijas kursa asoc. profesore.

RSU

2002 - 2005

LZA zinātnisko grantu vadītāja

1996 - 2003

LMA Speciālās un klīniskās imunoloģijas kursa docente.

1992 - 1996

LMA Speciālās un klīniskās imunoloģijas kursa asistente

1990 - 1992

Vad.zin. līdzstrādniece

RMI CZPL Audu kultūru laboratorija, imunoloģijas grupa.

Zin. darba tēma: Glomerulonefrītu imunoloģija​​

1986 - 1990

Jaun. zinātn. līdzstrādniece

1980 - 1986

Vecākā laborante

Izglītība

1979 - 1980

Internists

P.Stradiņa klīniskā slimnīcas iekšķīgo slimību klīnikā

1973 - 1979

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts, Ārstniecības fakultāte

Specialitāte – ārstniecība. Diploms Π Nr.709842

1989

Med.doktors

Disertācijas tēma: "Hematūriska glomerulonefrīta klīniski – imunoloģisks raksturojums". Specialitāte – iekšķīgās slimības. Apstiprināts ar LMA Promocijas un habilitācijas terapijas padomes lēmumu 1993.g. II Diploms Nr. 000135

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

1994., 1998., 2005., 2006.Eiropas izglītības veicināšanas padomes un Heidelbergas imunoloģijas institūta organizētas starptautiskas imunologu skolas. Tartu 1994.g., Rīga 1998. Viļņa 2005.g. Tartu 2006.g.​

2000-2014- EDTA rīkoti starptautiski semināri nefroloģijā. Up to data in Nephrology Rīga 2004.g., Tallina 2002.g.,Otepe 2006. Kauņa 2008.g.. Rīga 2010, Tartu 2012. Dubingai 2014. ​

1998-2001- Stokholmas Hudinges klīniskās universitātes slimnīcas profesoru vieslekciju kurss klīniskajā imunoloģijā, - (8 lekcijas)

1994-2015- Starptautiski pasaules un EDTA (Eiropas nefrologu asociācija) kongresi:Vīne,Lisabona Stambula, Kopenhāgena, Berlīne, Milāna Barselona, Amsterdama,

Ziemeļvalstu nefrologu kongresi Tamperē, Reikjavikā.​

2008- Stažēšanās Hudinges klīniskā universitātes slimnīcas (Zviedrija) Primāro imūndeficītu centrā ​

2010- Scandinavian Immunology association joint to Baltic immunology association Conference .Estonia​

2014- EiropasPeriteoneālās dialīzes kongress Madridē​

2014- Eiropas primāro imūndeficītu kongress, Prāga​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

1) Infekciju, imunoloģisko traucējumu un malnutrīcijas savstarpējo saistību izpēte hroniskas terminālas nieru mazspējas slimniekiem ar peritoneālo dialīzi​​,

2) Iekaisuma procesa un imunitātes traucējumu kopsakarības izpēte hroniskas nieru mazspējas slimniekiem predialīzes stadijā un ar peritoneālo dialīzi (PD).​

 

Vadītie studiju kursi

Aktuāli jautājumi klīniskajā imunoloģijā un ģenētikā. Tumoru imunoloģija. Alerģija un imunitāte. Vielu maiņa un imunitāte

Klīniskā imunoloģija un imunofarmakoloģija

 

Klīniskā imunoloģija

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

promocijas darbi: 1

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2000.-2016.g​ Latvijas imunologu asociācijas Sertifikācijas komisijas locekle​

2008.-2016.g. Latvijas Nefrologu asociācijas vadītāja vietniece​

2004.-2016.g. LNA Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja​​

2010.-2016.g Baltijas valstu Nefrologu asociāciju valžu biedrības (BELNA) locekle​

2012.-2016g Latvijas neiroimunologu asociācijas valdes locekle

1992.-2015.g Latvijas un Baltijas Imunologu asociācijas biedrs.​

2000.-2015.g Latvijas imunologu asociācijas valdes locekle.​

2009-2013g. Eiropas Nefrologu asociācijas (ERA/EDTA) locekle​​

2004.- 2008.g Latvijas Nefrologu asociācijas prezidente

2000.- 2004.g. Latvijas Nefrologu asociācijas Sertifikācijas komisijas sekretāre​

 

 

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Akūts peritonīts stabiliem automatizētās peritoneālās dialīzes pacientiem salīdzinājumā ar nepārtrauktas ambulatorās peritoneālās dialīzes pacientiem / I.Puide, G.Riža, I.Mihailova, A.Pētersons // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 14.-22.lpp.

Vainšteine, Lana. Autoantivielu prevalence multiplās sklerozes slimniekiem RAKUS klīnikā "Gaiļezers" / L.Vainšteine, I.Mihailova // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 60.-65.lpp.

Mihailova, Inese. Daži aktuāli jautājumi par urīnceļu infekciju : II daļa / I.Mihailova // Medicus Bonus. - Nr.10 (2013, febr.), 36.-38.lpp.

Akūts peritonīts peritoneālās dialīzes slimniekiem : peritonīta biežums un izraisītāji / I.Mihailova, A.Pētersons, I.Puide ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 105.-110.lpp.

Mihailova, Inese. Daži aktuāli jautājumi par urīnceļu infekcijām / I.Mihailova // Medicus Bonus. - Nr.9 (2012, nov./dec.), 23.-27.lpp.

Mihailova, Inese. Ieskats imunoloģijas klīniskajās iespējās / I.Mihailova, I.Jaunalksne // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2012), 16.-18.lpp.

Mihailova, Inese. Nieru bojājums dažu sistēmisku slimību gadījumā / I.Mihailova, A.Pētersons // Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga, 2010. - 1.grām., 718.-728.lpp.

 

Tēzes​​

 

Akūta peritonīta biežums, izraisītāji, ārstēšanas iznākums peritoneālās dialīzes pacientiem 2013.-2014.gadā / V.Kuzema, I.Mihailova, A.Pētersons ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 133.lpp.

IgA nefropātijas klīniskās izpausmes : vai tā vienmēr ir labdabīgi noritoša slimība? / V.Kuzema, H.Čerņevsis, I.Mihailova, A.Pētersons ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 80.lpp.

Outcomes of PD-related peritonitis depending on the peritonitis microbiology / I.Puide, A.Stolarova, V.Kuzema, I.Mihailova, A.Petersons // The 33rd Biennial Congress of the Nordic Society of Nephrology (Stavanger, Norway, Aug.26-29, 2015) : Book of Abstracts. - Stavanger, 2015. - P.22. - Pieejams arī tiešsaistē : http://www.nephro.no/moter/NSN2015_book_abstracts.pdf

Popova, Alla. Dažu imunoloģisko un iekaisuma parametru izpēte adipoziem pacientiem ar un bez cukura diabēta / A.Popova, I.Mihailova // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 148.lpp.

Karelis, Guntis. The prevalence of autoantibodies in MS patients in Riga East Clinical University Hospital, Latvia / G.Karelis, L.Vainsteine, I.Mihailova // Journal of the Neurological Sciences. - Vol.333, Suppl.1 (2013, Oct.), p.e363. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vainšteine, Lana. Antifosfolipīdu un antinukleāro antivielu prevalence multiplās sklerozes pacientiem RAKUS "Gaiļezers" / L.Vainšteine, I.Mihailova // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 92.lpp.

Akūta peritonīta izraisītāji peritoneālās dialīzes slimniekiem / I.Puide, Z.Smeltere, I.Mihailova, A.Pētersons // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 171.lpp.

Peritoneal dialysis related peritonitis incidence, microorganisms causing peritonitis in a single peritoneal dialysis centre : [abstract] / I.Mihailova, I.Puide, A.Pētersons, Z.Smeltere // 10th Baltic Nephrology Conference (Jurmala, Latvia, Oct.14-16, 2010) : Final Programme. - Jurmala, 2010. - [Nav norādītas lpp.].

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: H.Čerņevskis, A.Kadiša, O.Kalējs, I.Konrāde, J.Kroiča, S.Lejniece, A.Lejnieks, A.Platkājis, I.Mihailova, H.Mikažāne ...[u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 3.grām., 548 lpp.

Mihailova, Inese. Klīniskā imunoloģija / I.Mihailova, J.Kroiča // Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga, 2012. - 3.grām., 1.nod., 13.-172.lpp.

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: H.Čerņevskis, O.Kalējs, S.Lejniece, A.Lejnieks, I.Mihailova, A.Pētersons ... [u.c.]]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2010. - 1.sēj., 942 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja