Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Juta Kroiča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Mikrobioloģija un virusoloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par klīniski nozīmīgu bakteriālu, vīrusu, sēņu un parazītu ierosinātu infekciju patoģenēzes mehānismiem, to lomu infekcijas slimību attīstībā un mijiedarbības procesā ar makroorganismu. Sniegt zināšanas par klīniskajā bakterioloģijā un virusoloģijā izmantojamām diagnostikas metodēm, diagnostikas algoritmiem, nespecifiskās un specifiskās profilakses principiem, antibakteriālās terapijas izvēles principiem.

Priekšzināšanas

Medicīnas mikrobioloģijā un imunoloģijā (baktēriju šūnas uzbūve, patogenitātes faktori, vīrusu, protozoju un sēņu īpašības, antibiotisko vielu grupas, mikrobionta nozīme, imūnās atbildes veidi un to mehānismi, bakterioloģiskās, seroloģiskās un molekulārās diagnostikas metodes u.c.). Cilvēku anatomijā, histoloģijā, ģenētikā, bioķīmijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti iegūs zināšanas par baktēriju, vīrusu, sēņu patogenitāti un nozīmi infekciju slimību patoģenēzē, kā arī informāciju par bakterioloģiskās, seroloģiskās un molekulārās diagnostikas principiem, specifiskās un nespecifiskās profilakses metodēm.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs:
• savākt pacientu materiālu, izvērtējot parauga ņemšanas laika ietekmi uz rezultātu, izvērtēt parauga tilpuma nozīmi;
• transportēt un izmeklēt pacientu materiālu;
• izdalīt un identificēt baktēriju tīrkultūru, izvērtēt jutību pret antibiotiskām vielām;
• praktiski pielietot baktēriju, vīrusu, sēņu un parazītu diagnostikas metodes (t.sk. bakterioloģiskās, seroloģiskās un molekulārās diagnostikas metodes), veikt testu interpretāciju;
• risināt situācijas uzdevumus, kas iekļauj gadījumus par dažādu baktēriju, vīrusu, sēņu, parazītu izsauktajām slimībām;
• pielietot mikroorganismu diagnostikas metodes un algoritmus, risinot situāciju uzdevumus.

Kompetences

Apvienojot teorētiskās zināšanas ar praktiskajām iemaņām, studenti izpratīs vīrusu, baktēriju, sēņu un parazītu nozīmi infekcijas slimības izcelsmē, varēs izprast ierosinātāja lomu slimības patoģenēzē, zinās nozīmīgāko infekcijas slimību patoģenēzi, simptomus, specifisko un nespecifisko profilaksi, kā arī spēs pielietot zināšanas par bakterioloģiskām, seroloģiskām un molekulārām metodēm to diagnostikā. Spēs izskaidrot, kā izpratne par infekciju patoģenēzi ietekmē izmeklējamo materiālu paraugu izvēli un testu interpretāciju. Spēs risināt situāciju uzdevumus, kas ietver informāciju par dažādiem slimību ierosinātājiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsObligātsJuta Kroiča, Dārta Ose-Bērziņa, Dace Rezevska, Reinis Rugājs, Ulrika Ulla Andersone, Viktorija Truškova, Veronika Baltmane-Veckalne, Ingus Skadiņš, Katrīna Tomiņa, Kārlis Rācenis, Lauris Avotiņš, Zane Sirmača
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF5MaģistrsObligātsViktorija Truškova, Ulrika Ulla Andersone, Katrīna Tomiņa, Lauris Avotiņš, Juta Kroiča, Veronika Baltmane-Veckalne, Ivars Veckalns, Reinis Rugājs, Dace Rezevska, Ivita Šēla, Ingus Skadiņš, Dārta Ose-Bērziņa, Kārlis Rācenis, Agnese Zariņa
Medicīna, SSNMF5MaģistrsObligātsViktorija Truškova, Ulrika Ulla Andersone, Katrīna Tomiņa, Olena Hopta, Lauris Avotiņš, Juta Kroiča, Veronika Baltmane-Veckalne, Ivars Veckalns, Reinis Rugājs, Dace Rezevska, Ingus Skadiņš, Dārta Ose-Bērziņa, Kārlis Rācenis, Agnese Zariņa