Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 0
Kursa vadītājs:Gundars Rusovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ortopēdija

Mērķis

Ortožu pielietošana rehabilitācijas komandas darbā.
Iemācīt studentus izvēlēties pacientam nepieciešamo un atbilstošo tehnisko palīglīdzekli – ortozi, prast atbilstošo ortozi izgatavot, apmācīt pacientu lietot ortozi, sekot ortozes lietošanai un nepieciešamības gadījumā to koriģēt, strādāt vienotā rehabilitācijas komandā, individuāli un rūpnieciski izgatavot ortozi pacientam ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Priekšzināšanas

Nepieciešanas priekšzināšanas anatomijā, fizioloģijā un biomehānikā, kā arī ortozēšanā ar mīkstajām un cietajām ortozēm.

Rezultāti

Zināšanas

Pabeidzot kursu studenti būs ieguvuši padziļinātas zināšanas par pilnā ortožu izgatavošanā procesā nepieciešamajiem posmiem, zinās, kāda ir nepieciešamā izmeklēšana, lai novērtētu pacienta vajadzības pēc ortozēm, zinās, kādas ir raksturīgākās gaitas izmaiņas, pacientiem ar saslimšanām, pie kurām nepieciešamas ortozes gaitas uzlabošanai, zinās, kādas ortozes ir pieejamas pie neiroloģiskām ortopēdiskām un citām saslimšanām, zinās, kāds tām ir indikācijas un kādos gadījumos tās nozīmē. Klīniskajā praksē tiks izmantotas pamatzināšanas par ortozēšanu ar mīkstām un cietajām ortozēm, iegūstot dziļākas zināšanas par ortozēšanas pielietošanu.

Prasmes

Studiju kursu pabeidzot, students būs ieguvis pietiekamas teorētiskās un praktiskās zināšanas ortozēšanā, lai spētu veikt pacienta izmeklēšanu izvirzītu pacientam atbilstošas ortozes izvēli, pamatojot to uz esošajām zināšanām, paskaidrot izstrādājuma izgatavošanas etapus, veikt atsevišķu izgatavošanas etapu vai pilnīgu ortozes izgatavošanas patstāvīgu realizēšanu, veikt izstrādājuma pielāgošanu un paskaidrot izstrādājuma lietošanu.

Kompetences

• Spēj izmantot apgūtās zināšanas par cieto ortožu veidiem un pielietošanas aspektiem;
• spēj noformulēt orrtozēšanas mērķi;
• spēj atlasīt alternatīvus risinājumus ortožu pielietošanā;
• interpretēt sagaidāmo ortozēšanas rezultātu;
• analizēt izvēlētā izstrādājuma darbību;
• argumentēt izvēlētā izstrādājuma priekšrocības;
• loģiski noformulēt un izskaidrot ortozēšanas mērķus un uzdevumus;
• vērtēt ortozēšanas rezultātu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO5BakalaursObligātsGundars Rusovs