Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ieva Rugina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Pielietot iepriekš apgūtās teorētiskās zināšanas praktiski, pilnveidot praktiskās iemaņas, nostiprināt savu kompetenci, lai spētu patstāvīgi strādāt kā ergoterapeits ar personām, kurām ir garīgās attīstības aizture.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas psiholoģijā, psihiatrijā, ergoterapijā.

Rezultāti

Zināšanas

Students spēs atrast, izvēlēties ergoterapeita taktiku darbā ar klientiem, kuriem ir dažādas garīgās attīstības aiztures pakāpes.

Prasmes

Students spēs sistematizēti savākt informāciju, novērtēt klientu, ievērot ētikas normas un konfidencialitāti. Komunicēt, veidot terapeitiskas attiecības un sadarboties ar klientu, citiem profesionāļiem. Plānot, dokumentēt terapijas procesu un novērtēt tā efektivitāti. Pratīs organizēt un vadīt grupu nodarbības. Spēs plānot un izmantot efektīvi laiku.

Kompetences

Spēs noformulēt un analizēt personu ar garīgās attīstības aizturi nodarbes veikšanas grūtības, izstrādāt un realizēt terapijas plānu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE7BakalaursObligātsIeva Rugina, Dita Rituma, Herta Indriča, Jana Bernadska, Olga Kudrjavceva, Anda Beķere