Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2009 - pašlaik

Asistents

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

2003 - pašlaik

ergoterapeits

VSIA " Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"

Izglītība

2007 - 2009

Profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā.

Rīgas Stradiņa universitāte

1997 - 2002

Ergoterapeita kvalifikācija, Veselības zinātņu bakalaura grāds veselības aprūpē.

Latvijas medicīnas akadēmija

1994 - 1997

Medicīnas māsas kvalifikācija.

Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skola.

1981 - 1993

Rīgas franču licejs

Sasniegumi

Tālākizglītība u.c. pilnveides pasākumi

RSU 15. zinātniskā konference. 17.03.2016. – 18.03.2016.

LEA seminārs "Tehniskie palīglīdzekļi par valsts budžeta līdzekļiem". 25.05.2016.

LĀB konference "Psihiskā veselība". 23.01.2016.

LEA seminārs "Rehabilitācija onkoloģiskiem pacientiem: sadarbība multidisciplināras komandas ietvaros" 22.01.2016.

RSU. Zinātniskā konference. 26.03.2015.-27.03.2015.

Latvijas Māsu asociācija. Aktualitātes garīgās veselības aprūpes māsas praksē. 04.12.2014.

RSU. 13. Zinātniskā konference. 10.04.2014. – 11.04.2014.

Association of Rehabilitation Professional Organizations. 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation. 18.09.2013. – 19.09.2013.

LEA. The Conference of Latvian Association of Occupational Therapists. 19.09.2013.

LEA. Novecošana un ar to saistītās psihiskās saslimšanas. 25.04.2013.

RSU. 12. Zinātniskā konference. 21.03.2013. – 22.03.2013.

LEA. Uz ģimeni vērsta prakse rehabilitācijā. 16.03.2013.

LEA. Aktualitātes likumdošanā veselības un sociālās aprūpes jomās Latvijā. 26.01.2013.

COTEC. 9th COTEC Congress of Occupational therapists. 24.05.2012. – 27.05.2012.

LEA. Ergoterapeita prakses konteksts mūsdienu Latvijā. 19.05.2012.

RSU. 11. Zinātniskā konference. 29.03.2012. – 30.03.2012.

LEA. Komunikācija un saskarsme. 22.03.2012.

RSU. Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā. 08.03.2012. – 21.03.2012.

COHEHRE. International course on health care issues. 17.11.2011.

RSU. Statistika pētnieciskajā darbā – metodoloģiskie un praktiskās izmantošanas aspekti. 10.01.2012. – 17.01.2012.

LEA. Occupational therapy in Latvia – 15 years. 18.06.2011.

RSU 10. Zinātniskā konference. 14.04.2011. – 14.05.2011


RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra rīkotie kursi:

1) "Kursu modulis "Google Apps – Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties?

2) 26.05.2016. „TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana".

3) No 03.05.2016. līdz 17.05.2016. „Pētniecības darbu efektīva vadīšana".​

Pētniecības darbības virzieni

Garīgā veselība un cilvēka nodarbes veikšana.

Vadītie studiju kursi

Garīgās attīstības aizture​

Rehabilitācija psihiatrijā

Klīniskā prakse psihiatrijā

Klīniskā prakse personām ar garīgās attīstības aizturi

Ergoterapija pediatrijā

Garīgās attīstības aizture

Klīniskā prakse personām ar garīgās attīstības aizturi

Docētie studiju kursi

Ergoterapija pediatrijā

Garīgās attīstības aizture

Klīniskā prakse personām ar garīgās attīstības aizturi

Klīniskā prakse psihiatrijā

Konceptuālie prakses modeļi

Psihiatrija ergoterapijā

Rehabilitācija psihiatrijā

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


Vadītie:

​bakalaura darbi: 8

Recenzētie:

bakalaura darbi: 5

​​kursa darbi: 1

Starptautiskā sadarbība

Dalība internacionālā intensīvās apmācības programmā "Dzīvesvietā balstīta garīgas veselības aprūpe"

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2000 - pašlaik Latvijas ergoterapeitu asociācija.

Latvijas Ergoterapeitu asociācijas Sertifikācijas komisijas locekle.

Sertifikācija

Ergoterapeits​

Publikācijas

Tēzes​​

Timma, Zanda. Topošo veselības aprūpes speciālistu attieksme pret cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem / Z.Timma, I.Rugina // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 349.lpp.

Dmitrijeva, Margarita. Grupu darba efektivitātes izvērtējums darbā ar depresijas slimniekiem / M.Dmitrijeva, I.Rugina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 350.lpp.

Beķere, Anda. Sociālā funkcionēšana pacientiem ar šizofrēniju / A.Beķere, Ļ.Renemane, I.Rugina // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 330.lpp.

Beķere, Anda. Ergoterapijas nepieciešamība Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā, lietojot nodarbes apstākļu novērtēšanas interviju un vērtējuma skalu / A.Beķere, I.Rugina // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 351.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Aivars Vētra
Docētājs, Vadītājs
Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas direktore, Docētāja
Guna Bērziņa
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Daina Šmite
Docētāja, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Ilze Blūmentāle
Studiju programmas direktore, Docētāja
Zane Liepiņa
Studiju programmas direktore, Docētāja
Darja Ņesteroviča
Pētniece, Doktorante, Docētāja