Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:8 / 12
Kursa vadītājs:Ieva Rugina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Pielietot iepriekš apgūtās teorētiskās zināšanas praktiski, pilnveidot praktiskās iemaņas, nostiprināt savu kompetenci, lai spētu patstāvīgi strādāt kā ergoterapeits psihiskās veselības aprūpes jomā.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas psiholoģijā, psihiatrijā, ergoterapijā.

Rezultāti

Zināšanas

Students spēs atrast, izvēlēties un izskaidrot ergoterapeita taktiku darbā ar dažādu psihisku nozoloģiju pacientiem.

Prasmes

Students spēs sistematizēti savākt informāciju, novērtēt pacientu, ievērot ētikas normas un konfidencialitāti. Komunicēt, veidot terapeitiskas attiecības un sadarboties ar pacientu, citiem profesionāļiem. Plānot, dokumentēt terapijas procesu un novērtēt tā efektivitāti. Pratīs organizēt un vadīt grupu nodarbības. Spēs plānot un izmantot laiku efektīvi.

Kompetences

Spēs noformulēt un analizēt personu ar psihiskās veselības traucējumiem nodarbes veikšanas grūtības, izstrādāt un realizēt terapijas plānu.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE8BakalaursObligāts