Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Illa Mihejeva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Iegūt zināšanas par mūsdienīgu - holistisku skatījumu par funkcionēšanas traucējumiem, kas iegūti dažādu slimību un traumu gadījumā, to atpazīšanu, mūsdienīgiem risinājumiem visos ārstēšanas posmos (akūtajā, subakūtajā, ilgtremiņa), iznākumu prognozi.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija un fizioloģija, vēlamas zināšanas medicīnas ētikā, propedeitikā, fizioloģijā, ieskaitīts kurss „Rehabilitācijas pamati.“

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
1) iegūs pamatzināšanas par fizikālās un rehabilitācijas medicīnas mērķiem un uzdevumiem dažādos ārstēšanas posmos pacientiem ar internajām vai ķirurģiskajām saslimšanām, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu;
2) spēs novērtēt funkcionēšanas traucējumus saskaņā ar Starptautisko funkcionēšanas klasifikāciju;
3) iegūs pamatzināšanas par funkcionēšanas traucējumiem pacientiem ar dažādām slimībām, traumām;
4) iegūs zināšanas par kandidātu atlasi rehabilitācijai (kritērijiem), rehabilitācijas veidiem.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs novērtēt funkcionēšanas traucējumus, novērtēt medicīnisko komplikāciju riskus funkcionāli ierobežotiem pacientiem.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes pacientu veselības un funkcionēšanas traucējumu novērtēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsIerobežota izvēleAivars Vētra
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF9MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF9MaģistrsIerobežota izvēle