Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Illa Mihejeva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par rehabilitācijas principiem dažādos veselības aprūpes etapos, par veselības problēmām, kuru rezultātā var rasties invaliditāte, par nespējas un invaliditātes profilakses jautājumiem, ilgstošas hroniskas disfunkcijas sekām dažādos vecumos, ar mazkustīgumu saistīto medicīnisko komplikāciju identificēšanu, to riska novērtēšanu.

Priekšzināšanas

Zināšanas galvenajās medicīnas nozarēs, piemēram, neiroloģija, kardioloģija, ortopēdija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas par:
• rehabilitācijas principiem dažādos veselības aprūpes etapos;
• rehabilitoloģijas galvenajiem klīniskajiem virzieniem;
• ar veselības stāvokli saistītiem invaliditātes un invaliditātes profilakses jautājumiem;
• mazkustīgo pacientu biežāko medicīnisko komplikāciju identificēšanu, riska novērtēšanu, lietojot standartizētos novērtēšanas instrumentus;
• individuālajiem rehabilitācijas plāniem.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs:
• identificēt pacienta medicīniskās un rehabilitācijas problēmas dažādu veselības stāvokļu gadījumos;
• izvēlēties un pielietot kursa ietvaros apgūtos funkcionālo spēju novērtēšanas instrumentus (manuālā muskuļu spēka vērtēšana, muskuļu tonusa izvērtēšana pēc Ashworth skalas).

Kompetences

Identificēt pacienta medicīniskās un rehabilitācijas problēmas, dažādu veselības stāvokļu gadījumos.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligātsIlla Mihejeva, Aivars Vētra, Gunta Kristapsone, Agnese Simsone
Medicīna, SSNMF10MaģistrsObligātsIlla Mihejeva, Aivars Vētra, Gunta Kristapsone, Zane Dambe
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF9MaģistrsObligātsIlla Mihejeva, Aivars Vētra, Gunta Kristapsone, Zane Dambe
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsObligātsGunta Kristapsone, Zane Dambe, Aivars Vētra, Illa Mihejeva