Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģija

Mērķis

Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve klīniskā aprūpē.

Priekšzināšanas

Anatomija, medicīniskā bioķīmija, filozofija un medicīnas ētika, transkulturālā aprūpe.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zinās, kā sagatavot pacientu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām, informēt un sagatavot pacientu dažādu laboratorisko izmeklējumu materiāla savākšanai. Studenti zinās, kā veikt drošu zāļu un asins komponentu ievadi. Studenti zinās, kā veikt brūču aprūpi, izvērtēt oksigenāciju, šķidruma un uztura uzņemšanu, eliminācijas procesa nodrošinājumu klīniskās procedūrās.

Prasmes

Studenti pratīs sagatavot pacientu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām, veikt laboratoriski izmeklējamā materiāla savākšanu un rezultātu interpretēšanu. Veikt drošu zāļu ievadi. Veikt brūču aprūpi. Izvērtēt oksigināciju pacientam .Izvērtēt šķidruma un uztura uzņemšanu pacientam. Veikt klīniskās procedūras, lai nodrošinātu eliminācijas procesu pacientam.

Kompetences

Spēja sagatavot pacientu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām un līdzdarboties to veikšanā. Spēja savākt un interpretēt laboratoriski izmeklējamo materiālu. Spēja veikt drošu zāļu ievadi. Spēja veikt šuvju uzlikšanu un brūču aprūpi izvēloties atbilstošu šūšanas materiālu un pārsēju. Spēja izvērtēt un nodrošināt pacienta oksigenāciju. Spēja izvērtēt un nodrošināt šķidruma un uztura uzņemšanu pacientam. Spēja nodrošināt klīniskās procedūras eliminācijas procesus.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb2BakalaursObligāts