Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģija

Mērķis

Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve klīniskā aprūpē.

Priekšzināšanas

Anatomija, medicīniskā bioķīmija, filozofija un medicīnas ētika, transkulturālā aprūpe.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais iegūs pamatzināšanas pacienta aprūpē, par atveseļošanos veicinošiem faktoriem. Demonstrēs orientāciju medicīnas tehnoloģijās, ko izmanto klīniskā aprūpē.

Prasmes

Novērtēs pacienta stāvokli un praktiski veiks klīniskās procedūras; sagatavos un ievadīs pacientam nozīmēto medikamentu; nodrošinās intravenozo pieeju ar adatu un perifēro venozo katetru, un veiks medikamenta ievadīšanu intravenozi, izmantojot piemērotu aprīkojumu; noteiks pacienta vitālos rādītājus; veiks precīzu asins, urīna, fēču, krēpu u.c. paraugu savākšanu laboratoriskiem izmeklējumiem; veiks procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu (zondēšana, klizmošana, zarnu stomas aprūpe, pacienta barošana caur zondi u.c.); veiks siltuma un aukstuma terapijas procedūras; veiks nozīmēto un izpildīto procedūru dokumentēšanu.

Kompetences

Spēs pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes, optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai. Spēs analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb2BakalaursObligātsAnita Znotiņa, Ineta Raudova, Lilija Antoņēviča, Inta Kalniņa, Eva Cela