Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Asistenta p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

— studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana;

— zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana;

— piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā.

2008 - pašlaik

Galvenās māsas vietnieks

VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”

- Izvērtē pacientu aprūpes rezultātus

- Vadīt VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" virsmāsu darbu

- Veicināt aprūpes darba attīstību VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca".

2008 - pašlaik

Māsa

RAKUS Stacionārs „Gaiļezers” Rokas un plastiskās ķirurģijas nodaļa

-Nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu

- Nodrošināt nozīmēto ķirurģisko procedūru izpildi hospitalizētiem un ambulatoriem pacientiem;

- Nodrošināt precīzu un drošu medikamentu saņemšanu hospitalizētiem un ambulatoriem pacientiem.

1998 - 2008

Virsmāsa

RAKUS Stacionārs „Gaiļezers” Latvijas plastiskās un rekonstruktīvās mikroķirurģijas centrs

- Nodrošināt precīzu medikamentu saņemšanu, uzglabāšanu un norakstīšanu;

- Izvērtē pacientu aprūpes rezultātus ;

- Vadīt aprūpes komandas darbu.

1997 - 1998

Māsa

Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers”, Mikroķirurģijas nodaļa

- Nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu

- Nodrošināt nozīmēto ķirurģisko procedūru izpildi hospitalizētiem un ambulatoriem pacientiem;

- Nodrošināt precīzu un drošu medikamentu saņemšanu hospitalizētiem un ambulatoriem pacientiem.

1987 - 1997

Māsa

Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers”, Pulmonoloģijas nodaļa

- Nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu

- Nodrošināt nozīmēto procedūru izpildi hospitalizētiem un ambulatoriem pacientiem;

- Nodrošināt precīzu un drošu medikamentu saņemšanu hospitalizētiem un ambulatoriem pacientiem.

 

1987 - 1988

Sanitārs

Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers” Pulmonoloģijas nodaļa

- Nodrošināt higiēnas procedūru izpildi pacientiem;

- Nodrošināt pacientu sagatavošanu diagnostisķiem izmekl;ejumiem.

Izglītība

2007 - 2009

Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa universitāte

Galvenie mācību priekšmeti

AKTUĀLĀS PROBLĒMAS APRŪPĒ

KVALITĀTES VADĪBA PACIENTU APRŪPĒ

MĀSZINĪBU TEORIJAS PĒTNIECĪBĀ UN PRAKSĒ

PĒTNIECĪBAS METODES MĀSZINĪBĀS

Iegūtās profesionālās prasmes

Spēju novērtēt zinatniskas metodes nozīmību aprūpes praksē, izvēlēties piemērotāko pētījuma dizainu; spēju ievērot pētījuma ētiskos aspektus.

2001 - 2004

Māsas grāds

Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību fakultāte

Galvenie mācību priekšmeti:

MEDICĪNISKĀ BIOĶĪMIJA

FUNKCIONĀLĀ FIZIOLOĢIJA

PATOLOĢISKĀ FIZIOLOĢIJA

KLĪNISKĀ FARMAKOLOĢIJA

PEDAGOĢIJA

ANATOMIJA

Iegūtās profesionālās prasmes

Spēja holistiski izvertēt pacientu.

1986 - 1988

Māsa

Rīgas 5.medicīnas skola

Galvenie mācību priekšmeti:

Bioķīmija

Fizioloģija

Farmakoloģija

Anatomija

 

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 • Konference RSU "Māsas un vecmātes – veselības aprūpes sistēmas pārmaiņu virzītājspēks", 2016.gada 13.maijs.
 • Kursi VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" "Transfuzioloģijas pamati", 2016.gada 3.februāris;
 • Dalība "VII Latvian Gastroenterology Congress with International partipation", 2015.gada 5.decembris;
 • Dalība "2nd Baltic International Capsule Endoscppy workshop", 2015.gada 5.decembris;
 • Prezentācija VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" konferencē "Aktualitātes traumatoloģijas profila pacientaaprūpē" ar priekšlasījumu "Replantācijas . Perioperatīvā aprūpe.", 2015.gada 20.novembris;
 • Starptautiska konference ,,Kvalitatīva veselības aprūpe. Latvijā un Eiropā", 2013.gada 31.oktobris. PVO Eiropas Reģionālā biroja Pacientu Ombuds, LR Veselības ministrija, RSU un Latvijas Ārstu biedrība;
 • Kongress „Trešais Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress", 2013.gada 18.-20.septembris. Latvijas Māsu asociācija;
 • Konference „Sirds veselība – doma par rītdienu!", 2013.gada 25.aprīlis. LU P.Stradiņa medicīnas koledža;
 • Konference „Traumu guvuša pacienta ārstēšanas un aprūpes aktualitātes", 2013.gada 11.aprīlis. Latvijas Māsu asociācija;
 • Konference „Rīgas Stradiņa universitāte 12.zinātniskā konference", 2013.gada 21.-22.martā. Rīgas Stradiņa universitāte;
 • Konference „Aktualitātes neiroloģijā un neiroķirurģijā", 2013.gada 20.martā. „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca ";
 • Konference „Krūts vēža pacientu aprūpe multidisciplinārā komandā", 2012.gada 19.decembrī. „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca ";
 • Kursi „Padziļinātā kardiopulmonālā reanimācija. Slimnīcas etaps", 2012.gada 12.-14.decembrim. ESF projekta realizētājs: LU P. Stradiņa medicīnas koledža;
 • Konference „Māsu prakse aktualitātes pulmonoloģijā un kardioloģijā", 2012.gada 23.marts. „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca ";
 • Kursi „Praktiskā transfuzioloģija māsām", 2012.gada5.-6.janvāris. ESF projekta realizētājs: LU P. Stradiņa medicīnas koledža;
 • Kursi „Veselības aprūpes un veicināšanas institūcijās iesaistītā personāla izglītošana pacienta tiesību aktuālajos jautājumos", 2011.gada11.-14.novembris,ESF projekta realizētājs: Latvijas Ārstu biedrība;
 • Kongress „The5th Gastroenterology Congress of Latvia", 2011.gada 12.novembrī.Scandivian Baltic Pancreatic Club;
 • Kongress „XXIII Nordic – Baltic Congress of Cardiology ", 2011.gada 16.-18.jūnijā. European Society of Cardiology;
 • Konference „Brūču menedžments māsu praksē", 2011.gada 17.maijā. „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca ";
 • Konference „Gastroenteroloģija. Diētas nozīme cilvēka dzīvē", 2011.gada 17.maijā. „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca ";
 • Kursi „Vēdera dobuma ķirurģiskās saslimšanas", 2011.gada 14.-15.februārī. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca;
 • Kursi „Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā", 2011.gada 12.-14.janvāris. ESF projekta realizētājs: LU Rīgas Medicīnas koledža;
 • Konference „Pacientu drošība, ar veselības aprūpi saistītās infekcijas, mikroorganismu rezistence: jauni izaicinājumi Latvijai un Eiropai", 2011.gada 13.janvāris. PVO Eiropas Reģionālā biroja, Pacientu Ombuds, LR Veselības ministrijas, RSU un Latvijas Ārstu biedrība;
 • Kursi „Mūsdienīgas brūču aprūpes nodrošināšana", 2010.gada 17.- 18.decembrim. ESF projekta realizētājs: LU Rīgas Medicīnas koledža.
 • Seminārs „Trombifīlijas diagnostika un ārstēšana", 2010.gada 30.novembrī.„Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca " un SIEMENS Osakeyhtio Latvijas filiāles Diagnostikas nodaļa;
 • Kursi „ Pacientu aprūpe mājās", 2010.gada 26.-28.novembrim,ESF projekta realizētājs: LU Rīgas medicīnas koledža;
 • Konference „Endoskopijas terapijas iespējas pacienta sagatavošanai aknu transplantācijai", 2010.gada 21.maijā;

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Pacientu aprūpe ķirurģijā.

Infekciju kontrole.

Izgulējumi.

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Infekciju kontrole aprūpē

Klīniskās aprūpes prakse

Prakse (Internās aprūpes māsas pamatspecialitātē)

Seju žokļu ķirurģija un pacientu aprūpe Plastiskā un rekonstruktīvā ķirurģija un pacientu aprūpe

Vispārīgā ķirurģija un pacientu aprūpe

 

Vadītie studiju kursi

Infekciju kontrole aprūpē

Internās aprūpes māsas specializācijas modulis

Kardioloģija un pacientu aprūpe

 

Klīniskās aprūpes prakse

 

Neiroloģija un pacientu aprūpe. Nefroloģija un pacientu aprūpe.

Onkoloģija, hematoloģija un pacientu aprūpe

Prakse (Internās aprūpes māsas pamatspecialitātē)

Reimatoloģija un pacientu aprūpe. Infekciju slimības un pacientu aprūpe.

 

Seju žokļu ķirurģija un pacientu aprūpe Plastiskā un rekonstruktīvā ķirurģija un pacientu aprūpe

 

 

Vispārīgā ķirurģija un pacientu aprūpe

 

Klīniskās aprūpes pamati

Klīniskās aprūpes prakse

Prakse (Internās aprūpes māsas pamatspecialitātē)

Seju žokļu ķirurģija un pacientu aprūpe Plastiskā un rekonstruktīvā ķirurģija un pacientu aprūpe

Vispārīgā ķirurģija un pacientu aprūpe

Docētie studiju kursi

Aktuālas problēmas aprūpē

Iekšķīgās slimības un pacienta aprūpe I

Infekciju kontrole aprūpē

Klīniskā aprūpe

Klīniskās aprūpes pamati

Klīniskās aprūpes prakse

Mutes ķirurģija

Pacientu aprūpe primārās veselības aprūpes līmenī (praksē, mājās)

Seju žokļu ķirurģija un pacientu aprūpe Plastiskā un rekonstruktīvā ķirurģija un pacientu aprūpe

Seju žokļu ķirurģija un pacientu aprūpe. Plastiskā un rekronstruktīvā ķirurģija un pacientu aprūpe

Vispārīgā ķirurģija un pacientu aprūpe

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

bakalaura darbi : 12​

​kvalifikācijas darbi: 5

recenzētie:

​​maģistra darbi: 1

bakalaura darbi - 14

​​kvalifikācijas darbi: 6

 

Projekti

 

Standarta „Ķirurģijas aprūpes māsa" Latvijas izglītības klasifikācijā (kods Nr. 44) EKI 6. līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences aprakst izstrāde.2011.(RSU).

​Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Eiropas Sociālā fonda projekta «Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai» mācību materiāla izstrāde „Mūsdienīgas brūču aprūpes nodrošināšana", 2010.

Informatīvs atbalsts mācību metodiskā materiāla izstrādē „Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un praksē" , 2010.,

 

 

Publikācijas

 

Raksti

ACTA CHIRURGICA LATVIENSIS • 2009 (9 )

Diana Platace, Ilze Klava, Lilija Antonevica,

Aigars Reinis, Valentina Kuznecova, Juta Kroica, Inga Millere

The Study of the Risk Factors of Health Care - Associated

Infections in Patients' Care with Invasive Devices

Grāmatas un brošūras

​ Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Eiropas Sociālā fonda projekta «Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai» mācību materiāla izstrāde „Mūsdienīgas brūču aprūpes nodrošināšana", 2010. 39 lpp.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks