Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Gundars Rusovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Apgūt pamata zināšanas par kompensatorajām tehnoloģijām rehabilitācijā, par to iedalījumu, pielietošanu, izgatavošanu.

Priekšzināšanas

Apgūti kursi fizioterapijas programmā bakalaura grāda līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Pamata zināšanas kompensatoro tehnoloģiju pielietošanā rehabilitācijā. Pabeidzot studiju kursu, sudenti atpazīs gadījumus, kuros nepieciešams piemērot kompensatorās tehnoloģijas, zinās kompensatoro tehnoloģiju klasificēšanas principus, izšķirs biežāk lietotās tehnoloģijas.

Prasmes

Pabeidzot kursu, studenti pratīs atpazīt gadījumus, kuros nepieciešams pielietot kompensatorās palīgtehnoloģijas, spēs izvēlēties nepieciešamo palīgtehnoloģiju, pratīs argumentēti pamatot izvēli.

Kompetences

Spēs izmantot iegūtās zināšanas, lai varētu analizēt un interpretēt pacientu vajadzības pēc kompensatorajām tehnoloģijām, piedāvāt tehnoloģisko risinājumu un argumentēt to izvēli.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv1MaģistrsObligāts