Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Sniegt pārskatu par nozīmīgākajiem komunikācijas modeļiem un teorijām, kā arī iespējām, ko tās/tie piedāvā svarīgāko žurnālistikas, sabiedrisko attiecību un komunikācijas problēmu interpretācijā un analīzē

Priekšzināšanas

Kursu „Komunikācijas situāciju analīze”, „Mediju teorijas”

Rezultāti

Zināšanas

Studenti pārzina un prot nosaukt un raksturot galvenos teorētiskos virzienus un skolas, kā arī modeļus komunikācijas procesu skaidrošanai, kā arī pārzina galvenos mainīgos dažādos komunikācijas konceptuālajos modeļos.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studenti būs gatavi:
• sistēmiski un abstrakti raksturot komunikācijas procesus un galvenos iesaistītos aktorus;
• kritiski un analītiski izvērtēt komunikācijas prakses problēmu noteiktas teorētiskās paradigmas ietvaros;
• veidot teorētisko pamatu savam maģistra darbam.

Kompetences

Izprotot digitāla attēla specifiku un kvalitātes principus, studenti prot patstāvīgi veidot kustīgus un nekustīgus digitālos attēlus komunicēt tos publiski, skaidrot un analizēt.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM3MaģistrsObligāts