Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar konfliktoloģijas būtību, problēmām un likumsakarībām, pētīšanas metodēm, veidot priekšstatu par alternatīvām strīdu risināšanas metodēm.
Uzdevumi:
1. iepazīstināt studentus ar konfliktoloģijas būtību, problēmām un likumsakarībām, pētīšanas metodēm;
2. veicināt prasmi saskatīt un izprast konfliktu situācijas, cilvēku uzvedību tajās, un šīs zināšanas izmantot profesionālajā darbībā;
3. iepazīties ar dažādām konfliktu risināšanas stratēģijām un iemācīt tās profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Saskarsmes psiholoģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zina normatīvos aktos un pamat literatūru, apzinoties konfliktu risināšanas nozīmi un meditācijas iespējas tiesībās.

Prasmes

Studenti spēj identificēt un kritiski analizēt konfliktu, piedāvāt risinājumu, sameklējot nepieciešamo regulējumu un pamatojot savu viedokli.

Kompetences

Studenti spēj pielietot savas zināšanas, lai atrisinātu praktisku gadījumu (kāzuss), izmantojot konfliktu risināšanas principus un pieeju.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.