Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Deniss Hanovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Attīstīt izpratni par stratēģiskas pieejas nepieciešamību, sniegt ieskatu stratēģisko jautājumu vadībā, stratēģiju plānošanā un īstenošanā.

Priekšzināšanas

Komunikācijas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie zina un padziļināti izprot globālās un korporatīvās stratēģijas būtību, veidus, mūsdienu pieejas un metodes globālās un korporatīvās stratēģijas izveidei.

Prasmes

Ievērojot teorētiskās atziņas, studējošie radoši un kritiski analizē korporatīvo un globālo stratēģiju, skaidro tās nozīmi notikuma īstenošanā vai uzņēmuma darbībā.

Kompetences

Studējošie analizē, pamato un izstrādā stratēģiju izvēlētam uzņēmumam vai notikumam, apliecinot pētniecības spējas un izpratni, tostarp starpdisciplināri, par mūsdienu norisēm.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM1MaģistrsObligātsValdis Tilgalis