Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aldis Lieljuksis
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Krimināltiesības

Mērķis

Sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas un prasmes noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijā.

Priekšzināšanas

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt kursa ietvaros iegūtās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni.

Prasmes

Iegūst prasmes analizēt un izvērtēt faktisko apstākļu atbilstību Krimināllikumā paredzēta noziedzīga nodarījuma objektīvajām un subjektīvajām pazīmēm.
Komunikācijas prasmes – komunicēt ar citiem bakalaura programmas studentiem par krimināltiesību problemātiku, demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci, prasmes prezentēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli.
Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm – studējošie pastāvīgi strukturē savu mācīšanos, analizē savu zināšanu līmeni un to racionāli papildina, atlasa un izvērtē literatūras avotus, atbilstošu judikatūru.
Citas vispārējās prasmes – uzņemas atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņem kritiski izvērtētus lēmumus un rod risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos, pielāgojas jaunām situācijām un ir atvērti pārmaiņām, uzņemas vadību un iniciatīvu un atbild par sekām, ievēro ētikas normas, demonstrē plašas vispārējās zināšanas un kompetences.

Kompetences

Pielieto zināšanas, nošķirot Krimināllikumā paredzētus noziedzīgus nodarījumus no citiem likumpārkāpumiem, kvalificē situāciju atbilstoši konstatētajiem faktiskajiem apstākļiem; kvalificē nodarījumu atbilstoši papildu iegūtiem pierādījumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz4BakalaursObligātsJānis Baumanis
Tiesību zinātne, TZ3BakalaursObligātsAldis Lieljuksis
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNT4BakalaursObligāts
Tiesību zinātne, TZN4BakalaursObligātsJānis Baumanis