Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Artūrs Utināns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par zinātnisko skepticismu informācijas analīzē, domāšanas loģikā, argumentācijā un zinātniskas diskusijas vešanā. Veicināt izpratnes veidošanu par objektīvas domāšanas nozīmi profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē, pētījumu veikšanā un interpretācijā.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas kritiskā domāšanā.

Rezultāti

Zināšanas

1. Zināšanas par informācijas, teoriju un individuālu uzskatu analīzes principiem.
2. Zināšanas par spēcīgas argumentācijas principiem.

Prasmes

1. Prasmes argumentēt savu viedokli.
2. Prasmes atšķirt zinātniski pamatotus uzskatus no pseidozinātniskiem.
3. Prasmes diskutēšanā un pārrunu vešanā.
4. Prasmes veidot pamatotus secinājumus.
5. Prasmes analizēt izlasīto informāciju.
6. Prasmes kritiski pamatot savu pētījumus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs spējīgi novērtēt informāciju un dažādu teoriju zinātniskumu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.