Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Elīna Vrobļevska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika

Mērķis

Kursa darba mērķis ir turpināt attīstīt studējošā pētnieciskās iemaņas, gatavojoties diplomdarba izstrādei.

Priekšzināšanas

Kursa darba izstrādei nepieciešams sekmīgi izstrādāts un aizstāvēts studiju darbs.

Rezultāti

Zināšanas

Padziļinātas zināšanas par pētniecības paņēmieniem, metodiku un pētāmo tematu.

Prasmes

Viens no galvenajiem mērķiem ir iemācīt studentus pielietot teorētiskos ietvarus problēmjautājuma analīzē.

Kompetences

Izstrādāts padziļināts pilnvērtīgs pētījums par konkrētu problēmjautājumu, pielietojot konkrētu teorētisko un metodoloģisko ietvaru.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE4BakalaursObligāts