Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Lektora p.i.

Rīgas Stradiņa Universitāte

Vadītie studiju kursi:

- Starptautiskās institūcijas

- Starptautisko attiecību teorijas un pamatkoncepti

2017 - pašlaik

Projektu menedžere

European Project Management Ltd.

2017 - pašlaik

Komunikācijas koordinatore

Austrumeiropas politikas pētījumu centrs

- rakstu krājumu izdošanas pasākumu organizēšana

- vizuālā promocijas satura izveidošana

- preses relīžu sastādīšana

- komunikācija ar medijiem ​

- komunikācija sociālajos medijos

- informācijas vākšana izpētei un analīzei

2009 - 2011

Mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste

Effect Projects SIA

- reklāmas satura veidošana

- mājaslapas uzturēšana

2009 - 2009

Praktikante

Komunikāciju aģentūra "Edelmann Affiliate"

- asistēšana projektu vadītājiem ikdienas pienākumu izpildē

2008 - 2010

Semināru vadītāja

"Jauniešu Konsultācijas"

2008 - 2010

Projektu vadītāja

Biznesa augstskolas "Turība" Studējošo pašpārvalde

- pasākumu organizēšana

- sponsoru piesaiste

Izglītība

2015 - pašlaik

Politikas zinātņu doktora grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

Specialitāte - starptautiskās attiecības

Promocijas darba tēma: "Mūsdienu Krievijas identitātes diskurss un tā loma valsts ārpolitikā"

2012 - 2014

Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās

Rīgas Stradiņa universitāte

2008 - 2012

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās, ar specializāciju vizuālajā komunikācijā

Biznesa augstskola "Turība"

1996 - 2008

Diploms par vidējās izglītības programmas apguvi

Iļģuciema vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Konferences

  • ECPR Graduate Student Conference, 10.-13. Jūlijs, 2016, Tartu Universitāte, Tartu, Igaunija. Referāts: A Poststructuralist Approach to Russia's National Identity and Foreign Policy Discourse(s).
  • Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference. 6.-7. Arīlis, 2017., Rīga, Latvija. Referāts: ​Diskursa analīze identitātes konstrukcijas procesa un ārpolitikas pētniecībā. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskās konferences tēzes, 2017; lpp. 311.​

 

 

Semināri

  • Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes doktorantūras studiju pieredzes apmaiņas seminārs. 03.12.2015., RSU Pedagoģijas un izaugsmes centrs. Uzstāšanās ar prezentāciju: Krievijas valsts identitātes diskurss un tā loma valsts ārpolitikā.
  • UACES Student Forum Seminars: Teaching European Studies, 08.01.2016, John McIntyre conference center, Holyrood Park Road, Edinburgh
  • Riga StratCom Dialogue 2017: Perception Matters, 5-6.07.2017, Latvijas Nacionalā bibliotēka, Rīga

 

Publikācijas

 

Raksti

  • Elīna Vrobļevska. Constructing Identity: Linking and Differentiation, Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University, 2017; 59: pp. 182-183.
  • Elīna Vrobļevska. Idejisko faktoru loma politikas konstrukcijas procesā. Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti: 2016. Gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: Politika, 2017; lpp. 19-27.

Tēzes

  • Elīna Vrobļevska. Differentiation – The Self and The Other in the Process of Constructing Identity, Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University, 2017.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilga Kreituse
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Henrijs Kaļķis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ieva Kalve
Docētāja
Marta Urbāne
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Romāns Putāns
Studiju programmas vadītājs, Katedras vadītājs, Docētājs
Kristaps Zaļais
Mentors, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja