Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ritma Rungule
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar galvenajām kvalitatīvo pētījumu metodēm, iegūt izpratni par kvalitatīvajām metodēm un to būtiskajām atšķirībām no kvantitatīvajām metodēm. Kursa gaitā tiek veidota izpratne par kvalitatīvā pētījuma procesu un tā posmiem, par galvenajām kvalitatīvā pētījuma metodēm, kā arī par datu vākšanu un to analīzi kvalitatīvajā pētījumā.

Priekšzināšanas

Apgūts studiju kurss „Sociālo pētījumu metodes”.

Rezultāti

Zināšanas

Apgūtas zināšanas par zinātnisko pieeju un zinātnes mērķiem sociālajās zinātnēs; kvalitatīvo metodoloģiju sociālajā pētījumā; kvalitatīvā pētījuma loģisko struktūru un dizainu; par kvalitatīvajām pētījuma datu ieguves un analīzes metodēm. Zināšanu pārbaude: tests.

Prasmes

Prot identificēt un pielietot praksē svarīgākās teorijas, jēdzienus, datu ieguves un analīzes metodes. Studenti prot izvēlēties pētījuma mērķim un uzdevumiem atbilstošas metodes. Prot izstrādāt pētījuma pieteikumu.

Kompetences

Studenti var veikt kvalitatīvo pētījumu atbilstoši kvalitatīvās metodoloģijas nosacījumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO3BakalaursIerobežota izvēle
Fotogrāfija, FON3BakalaursIerobežota izvēleRitma Rungule
Multimediju komunikācija, MK5BakalaursIerobežota izvēle
Multimediju komunikācija, MKN7BakalaursIerobežota izvēleRitma Rungule
Sabiedriskās attiecības, SA5BakalaursIerobežota izvēle
Žurnālistika, ZR5BakalaursIerobežota izvēle