Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Sniegt studējošajiem paplašinātas zināšanas par svarīgākajiem lietu un saistību tiesību institūtiem, tiesiskajām attiecībām, kas veidojas to sakarā; attīstīt prasmi atpazīt un piedāvāt tiesiski un faktiski pamatotus risinājumus problēmsituācijām lietu un saistību tiesību jomā, piemērojot atbilstošas tiesību normas, kopsakarā ar tiesu praksi (judikatūru), sagatavot atbilstošus procesuālos dokumentus.

Priekšzināšanas

Ievads tiesībās un civiltiesībās.

Rezultāti

Zināšanas

Padziļinātas zināšanas par lietu un saistību tiesību institūtiem, to attīstības tendencēm, vietu un nozīmi tiesību sistēmā, zināšanas par īpašuma un valdījuma tiesību aizsardzību. Zināšanas par tiesiskiem darījumiem, to veikšanas procesu.

Prasmes

Prasmes konstatēt tiesisko attiecību juridisko sastāvu, saskatīt problēmas un izvēlēties piemērotāko situācijas risinājumu, pielietot attiecīgās tiesību normas, sagatavot dokumentu projektus, izprast lietu un saistību tiesības kopsakarībā ar citu tiesību nozaru normām, analizēt problēmjautājumus un dot tiem patstāvīgu, motivētu novērtējumu.

Kompetences

Identificēt un izmantot lietu un saistību tiesību avotus, judikatūru, piemērot zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā, sistēmiski un racionāli piemērot juridiskās metodes, patstāvīgi paaugstinot savu kvalifikāciju, analizēt juridisko informāciju, sniegt priekšlikumus tiesiskā regulējuma uzlabošanai, analizēt praksē aktuālos problēmjautājumus, saskatīt attīstības tendences.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMaz1MaģistrsObligātsInga Kudeikina