Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Kursa mērķis veicināt maģistrantu izpratni par interešu aizstāvības būtību un metodēm, sniegt izpratni par interešu aizstāvību kā demokrātijas instrumentu, kas ļauj dažādām interešu grupām piekļūt lēmumu pieņēmējiem un ietekmēt politiskos lēmumus dažādos līmeņos. Kursa ietvaros tiek sniegts ieskats par to, kā lobismu izmantot sociālo problēmu risināšanā un veselības komunikācijā ekoloģisko modeļu pielietojuma ietvaros.

Priekšzināšanas

“Valsts pārvalde” vai “Valsts komunikācija” bakalaura studiju līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

• Zināšanas un izpratne par interešu aizstāvību, tās būtību un metodēm.
• Zināšanas par interešu aizstāvības demokrātiskiem instrumentiem – kā piekļūt lēmumu pieņēmējiem un ietekmēt politiskos procesus.
• Zināšanas par lobisma teoriju un metodēm, lobisma izmantošanu sociālo problēmu risināšanā un veselības komunikācijā.

Prasmes

• Identificēt un kritiski analizēt problēmsituācijas.
• Atpazīt un analizēt interešu aizstāvības vai lobisma metožu iezīmes sociālo problēmu un veselības komunikāciju procesā.
• Atbilstoši problēmsituācijai izvēlēties piemērotākās interešu aizstāvības vai lobisma pieejas un metodes un argumentēti skaidrot tās izvēli.
• Veidot interešu aizstāvības stratēģiju un izstrādāt lobisma kampaņu.

Kompetences

Analizēt un novērtēt sarežģītus praktiskus gadījumus interešu aizstāvības/ lobisma jomā, identificēt katras iesaistītās puses intereses, atšķirīgo viedokļu un interešu sadursmes, to ietekmi uz sociāliem vai politiskiem procesiem.
Izmantojot interešu aizstāvības un lobēšanas metodes, izstrādāt lobēšanas kampaņu veselības komunikācijas jomā noteiktu mērķu sasniegšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM3MaģistrsIerobežota izvēle