Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inguna Rence-Bambīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

pilnveidot un attīstīt klīniski praktiskās iemaņas terapeitiskajā zobārstniecībā, veicināt spēju pieņemt lēmumus par kariesa un zobu cieto audu patoloģiju, zoba pulpas, apikālā un marginālā periodonta slimību ārstēšanu, profilaksi individuāli pacientam un populācijā. Novērtēt kopsakarības kariesa un zoba cieto audu, zoba pulpas un periodonta slimību diagnostikā, ārstēšanas metožu izvēlē un prast tās pielietot klīniskajā praksē.

Priekšzināšanas

Iekšķīgās slimībās, Biomateriālu mācība, Pirmsklīniskā mācība, Rentgenoloģija, Kariess un citas zobu cieto audu patoloģijas, Periodontoloģija, Endodontija, Imunoloģija, Ētika un sociālo zinātņu pamati

Rezultāti

Zināšanas

pēc sekmīgi apgūta studiju kursa programmas students spēs:
- aprakstīt zobu cieto audu uzbūvi, funkcijas, patoloģiju;
- definēt lokālo un vispārējo faktoru - mikroorganismu, ogļhidrātu, zoba un siekalu mijiedarbības, fluorīdu, uztura, sociāli ekonomisko faktoru lomu kariesa un zobu cieto audu patoloģiju izcelsmē;
- klasificēt kariesa un zobu cieto audu patoloģiju klīniskās izpausmes;
- izklāstīt periodonta slimību etioloģiju un patoģenēzi;
- aprakstīt periodonta slimību klasifikāciju un atpazīt periodonta slimību veidus;
- formulēt periodonta slimību plānveida ārstēšanas etapus un to secību;
- aprakstīt pulpas un periodonta patoloģijas;
- formulēt indikācijas pacienta nosūtīšanai pie endodontijas vai periodontoloģijas speciālista.

Prasmes

pēc sekmīgi apgūta studiju kursa programmas students spēs:
- izvēlēties atbilstošu kariesa un zobu cieto audu patoloģiju, pulpas un periodonta patoloģiju ārstēšanas metodi un materiālu, ievērojot indikācijas un kontrindikācijas;
- novērtēt pacienta zobu cieto audu stāvokli un prognozi, kariesa aktivitāti un kariesa risku;
- novērtēt esošo plombu kvalitāti un pārplombēšanas nepieciešamību;
- veikt periodonta izmeklēšanu pacientam;
- novērtēt atsevišķu zobu un visa sakodiena prognozi;
- diagnosticēt un veikt neatliekamo ārstēšanu periodonta slimību akūto stāvokļu gadījumā;
- izmantot neķirurģiskās (konvencionālās) periodonta ārstēšanas metodes;
- pratīs pielietot specifiskus diagnostiskus testus pulpas un periapikālo audu slimību diagnostikā, veikt rentgenuzņēmumus endodontijā;
- veikt pulpas ārstēšanu vitāliem un devitāliem viensakņu un daudzsakņu zobiem ar nekomplicētu anatomiju;
- sniegt neatliekamo palīdzību akūtos gadījumos;
- izveidot ārstēšanas plānu, integrējot ārstēšanu vispārējā mutes dobuma atveseļošanas plānā;
- novērtēt ārstēšanas rezultātus un prognozi, sagaidāmās iespējamās komplikācijas, izstrādāt iespējamo komplikāciju profilaksi un nepieciešamības gadījumā - mainīt ārstēšanas plānu.

Kompetences

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa programmas students spēs: novērtēt kopsakarības un integrēt citu medicīnas un zobārstniecības nozaru zināšanas kariesa un zobu cieto audu patoloģiju pulpas un periodonta patoloģiju diagnostikā, prognozēšanā un ārstēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF8MaģistrsIerobežota izvēleAnda Brinkmane
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF9MaģistrsIerobežota izvēle