Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

apgūt maģistra darba rakstīšanas pamatprincipus, attīstot akadēmiskās rakstīšanas zināšanas un prasmes, kā arī apgūstot atbilstošu pētniecības metožu pielietojumu.

Priekšzināšanas

Sakrīt ar priekšzināšanām, kas tiek prasītas iestājoties maģistrantūrā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūs zināšanas par to, kas ir zinātnisks darbs, kā tas strukturējams, kādas ir akadēmiskās prasības to aizstāvot, kādi ir izstrādes posmi un darba obligātās sadaļas.

Prasmes

Studenti pratīs pielietot iegūtās zināšanas savu maģistra darbu izstrādē – strukturēt darbu, veidot to atbilstoši zinātniskuma kritērijiem

Kompetences

spēj izstrādāt pētnieciskā darba pieteikumus gan standarta, gan nestandarta situācijās, izmantojot antropoloģisko metožu klāstu

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM3MaģistrsObligātsDiāna Kiščenko, Klāvs Sedlenieks, Dite Liepa