Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Apgūt maģistra darba rakstīšanas pamatprincipus, attīstot akadēmiskās rakstīšanas zināšanas un prasmes, kā arī apgūstot atbilstošu pētniecības metožu pielietojumu.

Priekšzināšanas

Pētniecības metodes, Komunikācijas teorētiskie modeļi.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina maģistra darba rakstīšanas pamatprincipus, galvenos darba elementus un zinātniskā darba ētiku.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie apgūst akadēmiskās rakstīšanas prasmi, patstāvīgi pielieto atbilstošas pētniecības metodes dažādās komunikācijas pētniecības jomās.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie ir kompetenti akadēmisku darbu rakstīšanas jautājumos. Studējošie spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, parādīt izpratni un ētisko atbildību par komunikācijas zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM3MaģistrsObligāts