Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:20 / 30
Kursa vadītājs:Māris Andžāns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)

Mērķis

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Priekšzināšanas

Apgūti visi nepieciešamie programmas studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūs padziļinātas zināšanas par izvēlēto maģistra darba tēmu gan empīriskā, gan teorētiskā perspektīvā. Studenti pārzinās liela apmēra darbu metodoloģiskos un metodiskos jautājumus, ko varēs pielietot ne vien šī un citu iespējamu diplomdarbu izstrādē, bet arī profesionālajā darbībā.

Prasmes

Studenti veiks liela apmēra individuālo darbu stresa apstākļos, kad vienlaikus jāpaveic virkne dažādas nozīmības un sarežģītības uzdevumu. Maģistra darba izstrādes procesā iegūtās prasmes ietvers darba plānošanas, uzdevumu prioritizēšanas prasmes, kā arī stresa noturības prasmes. Studenti padziļinās prasmes ieklausīties citu (aizstāvēšanas komisijas locekļu, darba vadītāja un studējošo) viedokļos par savu darbu un novērtēs pilnveidojumu nepieciešamību.

Kompetences

Studenti caur maģistra darba izstrādi pilnveidos kompetenci izstrādāt jaunus inovatīvus risinājumus profesionālajā darbā gan akadēmiskā vidē, gan valsts pārvaldē, gan arī nevalstiskajā sektorā un uzņēmējdarbības vidē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Reģionālā politika un valsts pārvaldība, RPVPM4MaģistrsObligātsIlga Kreituse, Lelde Metla-Rozentāle
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, IGDMeng4MaģistrsObligāts
Starptautiskās attiecības un diplomātija, SEDM4MaģistrsObligātsMāris Andžāns, Elīna Vrobļevska, Kārlis Bukovskis, Tatjana Koķe, Andris Sprūds, Edijs Bošs, Ilga Kreituse, Māris Cepurītis, Mārtiņš Daugulis, Valters Ščerbinskis