Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:18 / 27
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Valsts pārbaudījuma sastāvdaļa

Priekšzināšanas

Sekmīgi nokārtota (iesakitīta) maģistra darba priekšaizstāvēšana

Rezultāti

Zināšanas

Patstāvīga pētījuma veikšana pamatojoties uz jaunākajām veselības vadības zinātnes konceptuālajām pieejām

Prasmes

Noteikt un risināt ar veselības vadības nozari saistītas problēmas un demonstrēt teorētisko zināšanu praktisku pielietojumu

Kompetences

Sistēmiska un analītiska pieeja pētījuma veikšanai un pētniecības un datu apstrādes metožu pielietošana

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības vadība, MFVM4MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Igors Trofimovs, Olav Goetz
Veselības vadība, MFVVM4MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Alina Dūdele, Igors Trofimovs, Olav Goetz, Ieva Bikava
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības vadība, MFVMp3MaģistrsObligāts
Veselības vadība, MFVVMp3MaģistrsObligāts