Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:18 / 27
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Valsts pārbaudījuma sastāvdaļa.

Priekšzināšanas

Sekmīgi nokārtota (ieskaitīta) maģistra darba priekšaizstāvēšana.

Rezultāti

Zināšanas

Patstāvīga pētījuma veikšana pamatojoties uz jaunākajām veselības vadības zinātnes konceptuālajām pieejām.

Prasmes

Noteikt un risināt ar veselības vadības nozari saistītas problēmas un demonstrēt teorētisko zināšanu praktisku pielietojumu.

Kompetences

Sistēmiska un analītiska pieeja pētījuma veikšanai un pētniecības un datu apstrādes metožu pielietošana.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības vadība, MFVM4MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Alina Dūdele, Una Brūna, Olav Goetz, Ieva Bikava, Uldis Doniņš
Veselības vadība, MFVVM4MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Alina Dūdele, Una Brūna, Ieva Bikava, Igors Trofimovs, Olav Goetz, Baiba Rozentāle, Liāna Deklava, Toms Baumanis, Gunta Lazdāne, Uldis Doniņš