Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vinita Cauce
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Nostiprināt vai iegūt pamatzināšanas un prasmes statistiskajās datu apstrādes metodēs, kas nepieciešamas studiju kursa Matemātiskā statistika II apgūšanā, statistiskos rādītāju interpretācijā sabiedrības veselības specialitātē.

Priekšzināšanas

Informātika un matemātika vidusskolas kursa apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
* Atpazīs statistisko terminoloģiju un izmantotās pamatmetodes dažāda veida publikācijās;
* Pārzinās Ms Excel, SPSS datorprogrammu piedāvātas iespējas datu apstrādē, datu vizualizācijā;
* Pārzinās kritērijus parametrisko un neparametrisko metožu izmantošanai.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
* Izveidot un rediģēt datu bāzi MS Excel, SPSS;
* Korekti sagatavot datus statistiskai apstrādei;
* Izveidot un rediģēt tabulas, diagrammas;
* Apstrādāt pētījumu datus, izmantojot datorprogrammas;
* Izvēlēties piemērotas datu apstrādes metodes, t.sk., spēj veikt statistisko hipotēžu pārbaudes;
* Izmantot piemērotus statistiskās analīzes atspoguļošanas līdzekļus rezultātu aprakstā.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā, studenti spēs pareizi interpretēt svarīgākos statistiskos rādītājus sabiedrības veselības specialitātē un praktiski izmantot apgūtās statistiskās pamatmetodes pētījumu datu apstrādē.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība, SVFM1MaģistrsIerobežota izvēleVinita Cauce