Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2008 - pašlaik

Lektors

Medicīnas fakultāte, Fizikas katedra

1997 - 2008

vecākā ekonomiste

valsts akciju sabiedrība “Latvijas Hipotēku un zemes banka”

1995 - 1997

sekretāre

Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts

1986 - 1995

vecākā inženiere

Latvijas Medicīnas akadēmijas Medicīniskās fizikas katedra

1983 - 1986

I kategorijas inženiere – konstruktore

r/a “Rādiotehnika” konstruktoru birojs “Orbīta”

1979 - 1983

inženiere

r/a “Alfa” Centrālā laboratorija

Izglītība

1974 - 1979

Diploms par augstāko izglītību (maģistrs) specialitātē fiziķis, pasniedzējs

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Vadītie studiju kursi

Bioloģiskā statistika

Biometrija

Fizika

Docētie studiju kursi

Bioloģiskā statistika

Biometrija

Datorprogrammas

Farmaceitiskā informātika

Fizika

Informātika un statistikas metodes

Medicīniskā fizika

Pētījumu datu statistiskā apstrāde

Pētījumu datu statistiskā apstrāde un darba (pārskata) noformēšana

Pētijumu metodes un datu statistiskā apstrāde

Statistika I

Statistika II

Projekti

 

 

vadošais pētnieks ; valsts pētījumu programma „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV)" projekta „Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai" apakšprojekts Nr.9.1.3.​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Severe sepsis - clinical manifestations and pharmaco-economic analysis in an intensive care unit in Latvia / L.Brīdiņa, A.Krūmiņa, O.Šuba, V.Cauce, I.Vanags, L.Vīksna // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.237-244. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Alkylresorcinol metabolites in urine and plasma as potential biomarkers of rye and wheat fiber consumption in prostate cancer patients and controls / L.Meija, V.Cauce, L.Lārmane, A.Lejnieks, V.Lietuvietis ...[et al.] // Nutrition and Cancer. - Vol.67, No.2 (2015), p.258-265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Prostate cancer trends in Latvia during 1990-2012 : incidence, prevalence, mortality, and survival rates / V.Cauce, E.Miklasevics, A.Irmejs, J.Gardovskis, E.Vjaters ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.6 (2014), p.313-317. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Consumption of the whole-grain rye bread and progression of prostate cancer / V.Cauce, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.67, Nr.4/5 (2013), 448.-451.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Protective reactivity and alteration of the brain tissue in alcoholics evidenced by SOD1, MMP9 immunohistochemistry, and electron microscopy / S.Skuja, V.Groma, V.Cauce, O.Teteris ...[et al.] // Ultrastructural Pathology. - Vol.37, No.5 (2013, Oct.), p.346-355. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Patients with Panton-Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus infections run an increased risk of longer hospitalisation / D.Berzina, V.Cauce, D.Gardovska, E.Miklaševics ...[et al.] // International Journal of Molecular Epidemiology and Genetics. - Vol.3, N 1 (2012), p.48-55. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Brīdiņa, Linda. Smagas sepses klīniskā gaita un izmaksu analīze / L.Brīdiņa, A.Krūmiņa, V.Cauce // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 128.lpp.

Ekstraorālo un intraorālo protezējamā lauka anatomisko rādītāju pielietojums izņemamo zobu protēžu dizaina veidošanā, to saikne ar fonētiskās adaptācijas īpatnībām / V.Artjomenko, A.Vidžis, V.Cauce, E.Blūma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 231.lpp.

Mākslīgo zobu izvietojuma atbilstība protezējamā lauka anatomiskajiem orientieriem pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm / V.Artjomenko, A.Vidžis, V.Cauce, G.Žīgurs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 230.lpp.

Upeniece, Ilze. Ādas lichen planus klīniskais raksturojums : 116 klīnisko gadījumu analīze / I.Upeniece, I.Mikažāns, V.Cauce // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 23.lpp.

Veselības aprūpes iestāžu dalība pakalpojumu sniegšanā ārvalstniekiem / A.Villeruša, U.Berķis, D.Behmane, A.Kokarēviča, V.Cauce // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 282.lpp.

A single–site comparison of laparoscopic versus open radical nephrectomy : changes in routine peripheral blood tests [Elektroniskais resurss] / Z.Vitenberga, V.Cauce, D.Baltiņa, S.Doniņa, V.Lietuvietis ...[et al.] // European Urology Supplements [Elektroniskais resurss]. - Vol.14, No.3 (2015, May), p.e1144. - 2nd EAU (European Association of Urology) Baltic Meeting (Riga, Latvia, May 29-30, 2015) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156990561….

A single–site comparison of laparoscopic versus open radical nephrectomy : length of postoperative hospital stay [Elektroniskais resurss] / Z.Vitenberga, V.Cauce, V.Lietuvietis ...[et al.] // European Urology Supplements [Elektroniskais resurss]. - Vol.14, No.3 (2015, May), p.e1151. - 2nd EAU (European Association of Urology) Baltic Meeting (Riga, Latvia, May 29-30, 2015) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156990561….

Fitoestrogēnu avoti uzturā sievietēm pēc 45 gadu vecuma / K.Ozola, V.Cauce, I.Siksna, L.Meija // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 84.lpp.

Gromakovskis, Vladimirs. Laktātdehidrogenāzes (LDH) aktivitāte cerebrospinālajā šķidrumā pacientiem ar neiroloģiskām slimībām Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikā / V.Gromakovskis, V.Cauce, V.Ķēniņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 191.lpp.

Kritiskās domāšanas dispozīcijas papildu skalas funkcionālā analīze un validācija / A.Utināns, V.Cauce, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 101.lpp.

Lichen planus affecting Latvian adults : clinical, dermoscopical and histopathological data / I.Upeniece, V.Groma, I.Mikazans, V.Cauce // Continental Dermatology. - Vol.1, No.1, Suppl.1 (2015, Sept.), p.54. - 5th EAAD (Euro-Asian Association of Dermatovenerologists) Congress "United for dermatology" (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2015) : Programme and Abstracts Book.

Lichen planus imunoloģiskie aspekti / V.Groma, S.Skuja, V.Cauce, I.Mikažāns ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 22.lpp.

New implications in understanding the pathogenesis of lichen planopilaris / I.Upeniece, V.Groma, S.Skuja, L.Bondare, V.Cauce, I.Mikazans, I.Hartmane // 12th BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) Congress (Riga, Latvia, May 30-31, 2014) : Final Programme and Abstract Book / Baltic Association of Dermatovenerologists. - Riga, 2014. - P.58.

PTEN proteīna ekspresija kā marķieris endometrija patoloģijas diferenciāldiagnostikā / V.Groma, S.Andrējeva, V.Cauce ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 168.lpp.

Runas kvalitātes pašnovērtējums un tā saistība ar izņemamo zobu protēžu funkcionālo vērtību / V.Artjomenko, K.Broka, A.Vidžis, I.Blūmentāle, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 342.lpp.

Stresa faktoru saistība ar ticību maģiskajam un paranormālajam un kritisko domāšanu Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 112.lpp.

Lignānu metabolisms priekšdziedzera vēža pacientiem un kontroles grupā / V.Cauce, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 243.lpp.

Prostatas vēža ārstēšanas īpatnības Latvijā pēdējos 20 gados / V. Cauce, E. Miklaševičs, E. Vjaters, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 253.lpp.

Prostatas vēža epidemioloģija Latvijā : izmaiņas pēdējos 20 gados / V. Cauce, E. Miklaševičs, E. Vjaters, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 250.lpp.

Ticība maģiskajam, paranormālajam un kritiskā domāšana - studentu pasaules uzskata divas atšķirīgās realitātes [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=98

Pantona-Valentine leikocidīna (PVL) pozitīvas Staphylococcus aureus infekcijas attīstība nosaka garāku stacionēšanas laiku / D.Bērziņa, V.Cauce, D.Gardovska, E.Miklaševičs ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 168.lpp.

PVL-positive MSSA are more prone to cause superficial skin and soft tissue infections : [abstract] / D.Berzina, V.Cauce, D.Gardovska, E.Miklasevics ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.18, Special Issue, Suppl.s4 (2012, July), p.632. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Serebrjakovs, Aleksandrs. Dzīves kvalitātes novērtēšana slimniekiem ar sirds mazspēju, izmantojot Cardiac version quality of life questionnaire / A.Serebrjakovs, V.Cauce, J.Voicehovska // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 63.lpp.

Whole - grain rye bread and prostate cancer progression / V.Cauce, A.Lejnieks, V.Lietuvietis ...[et al.] // International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Sept.4-6, 2012) : Book of Abstracts / Riga Stradiņš University, University of Latvia, Latvia University of Agriculture. - Riga, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja