Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Ēriks Švēde
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Medicīnas tehnoloģijas
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Materiālzinātne

Mērķis

Sniegt priekšstatu par tehniskajā ortopēdijā pielietotajām materiālu apstrādes tehnoloģijām, materiālu apstrādē izmantojamajiem instrumentiem, darba mašīnām un aprīkojumu.

Priekšzināšanas

Ievads specialitātē, materiālu mācība.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā studenti spēs izklāstīt tehniskajā ortopēdijā biežāk pielietoto materiālu apstrādes iespējas, paskaidrot apstrādes procesa etapus un nosaukt pielietojamos darbagaldus vai instrumentus, definēt drošības tehnikas elementus.

Prasmes

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā studenti spēs demonstrēt ģipša liešanas un apstrādes tehnoloģijas, spēs izvēlēties un sagatavot formēšanai atbilstošu plastikāta materiālu un paskaidrot plastikātu materiālu formēšanas etapus, kā arī demonstrēt iemaņas metālu urbšanā, liekšanā un kniedēšanā un citos apstrādes veidos.

Kompetences

• pielietot dažādus instrumentus materiālu apstrādē;
• elektro instrumentu lietošana un darba drošība ar tiem;
• materiālu īpašības apstrādē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligātsZane Zibulāne, Viesturs Drunks
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO2BakalaursObligāts