Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aija Zilvestre
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt zināšanas un prasmi pareizi lasīt, rakstīt, veidot, skaidrot, atpazīt, klasificēt, kā arī lietot anatomijas un klīniskos terminus; integrēt latīņu valodas zināšanas citu studiju kursu apguvē, mācību un zinātniskajā darbā; izmantot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Latviešu un angļu valodas alfabēts.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās:
• definēt medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības pamatlikumus;
• identificēt latīņu un grieķu cilmes vārdus; kā arī nosaukt latīņu un grieķu cilmes priedēkļus un izskaņas jaunu vārdu darināšanai;
• nosaukt un skaidrot grieķu cilmes klīniskās terminoloģijas terminelementus;
• nosaukt un interpretēt anatomijas un klīnisko terminu veidošanas, skaidrošanas un lietošanas likumus.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais pratīs:
• pareizi lasīt, rakstīt un lietot medicīnas terminus;
• identificēt latīņu un grieķu cilmes vārdus;
• identificēt un klasificēt anatomijas un klīniskos terminus;
• veidot un skaidrot anatomijas un klīniskos terminus;
• tulkot terminus no latīņu valodas latviešu valodā un otrādi.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot anatomijas un klīniskos terminus mācību situācijās un profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz1MaģistrsObligātsIeva Fībiga, Līva Bodniece, Olga Voika, Ināra Ābelīte, Ņina Zazerska, Vita Vīksne
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF1MaģistrsObligātsMiervaldis Karulis, Līva Bodniece, Vita Vīksne, Ņina Zazerska, Olga Voika
Medicīna, MF1MaģistrsObligātsAija Zilvestre, Ieva Fībiga, Līva Bodniece