Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt krievu valodas medicīnas terminoloģiju un sarunvalodas prasmes saziņai ar pacientiem.

Priekšzināšanas

Izvēles kursa "Medicīnas terminoloģija un komunikācija krievu valodā I" apjomā vai A1 līmenī atbilstoši "Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei".

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti spēs:
- atpazīt un krieviski izskaidrot vai iztulkot latviski medicīnisko terminoloģiju,
- nosaukt ķermeņa daļas, orgānu sistēmas;
- aprakstīt pacienta stāvokli, slimības norisi.

Prasmes

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti pratīs:
- lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju sarunās ar pacientiem/ klientiem un kolēģiem;
- atlasīt terminus un veidot savu terminoloģijas vārdnīcu;
- ievākt pacienta slimības anamnēzi un izjautāt par sūdzībām un sāpēm, dot padomus, norādījumus ārstēšanas gaitā.

Kompetences

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti spēs sniegt informāciju par sevi, spēs aizpildīt slimnieka karti; uztvert, pierakstīt un nodot vajadzīgo informāciju par pacienta stāvokli; veidot jautājumus un uzturēt sarunu ar pacientu; spēs izteikt savu viedokli par vienkāršām medicīniska satura tēmām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF7MaģistrsIerobežota izvēle