Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1993 - pašlaik

Lektors

Rīgas Stradiņa universitāte, Valodu centrs

1984 - 1993

Svešvalodu katedras vec. laborante, stundu pasniedzēja

Medicīnas instituts

1980 - 1984

Bibliotekārs

Medicīnas instituts

1978 - 1980

Vācu valodas skolotāja

Rīgas 24. pamatskola

1977 - 1978

Vācu valodas skolotāja

Auces astoņgadīga skola

Izglītība

1972 - 1977

Filologs, vācu valodas pasniedzējs, Mag. Philol.

Latvijas Valsts universitāte, svešvalodu fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Konferences

Semināri

19.03.-23.04.Dalība seminārā RSU e-studiju kursu pieteikšana un aktualizēšana

01.-03.04 2019 RSU medicīnas un veselības aprūpes zinātnes starptautiskā konference''Zināšanas izmantošanai praksē" mutiska prezentācija ''A Project on Intercultural Communication: Overcoming Barriers and Celebrating Diversity"

11.01.2019 Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas konference (6 st.)

6.04. - 7.04. 2018 RSU zinātniskā konference

2.06. 2017 Dalība seminārā "Jauna mācību komplekta krievu valoda metodiskie principi un īpatnības" ,Rīga

17.05. 2017 Dalība zinātniskā seminārā "Digitālo mediju pielietojums pedagoģijā" LU

13.05.2017 Dalība seminārā "Vērtēšana augstākajā izglītībā: Ziemeļamerikas perspektīva" RSU

22.04.2017 Dalība konferencē "Vācu valoda Baltijas jūras reģionā" LU

11.04. 2017 "Elektronisko testu veidošana RSU e-studij vidē"

6.04. - 7.04. 2017 RSU zinātniskā konference

5.04. 2017 Dalība seminārā "Interaktīvas mācību metodes", RSU

13.01. 2017 Latvijas Vācu valodas solotāju asociācijas konference , Rīga

31.03.- 05.05.2016 „Studiju rezultātu vērtēšanas metodika"( 9 st.) RSU

11.10. – 17.10.2015 Dalība seminārā „Aktuālas tendences vācu val. kā svešvalodas mācīšanā", Vācija, Lībeka

17.09.-19.09.2015 Dalība Krievijas Tautu Draudzības universitātes seminārā „The teaching of the Russian language in foreign schools: modern methods and technologies of distance learning age-appropriate students", Rīga

27.08.2015 MOODEL, RSU

26.03.- 27.03.2015 RSU 14. Zinātniskā konference

23.03. 2015 E-studiju vides izmantošana, seminārs RSU

28.11.2014 Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas konference (8 st.)

10.04.-11.04.2014 Dalība seminārā „Krievu valodas kā svešvalodas mācību metodika, BSA, Rīga (14 st.)

29.11.2013 Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas konference (6 st.)

03.-05. 2013 E-studiju vides lietošana, RSU

21.03.-22.03.2013 RSU 12. Zinātniskā konference

11.10. – 13.10. 2012 Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference Rīgā (24 st.)

28. 04is 2012 Dalība zinātniski metodiskā seminārā „Krievu valodas kā svešvalodas/nedzimtas valodas pasniegšanas aktuālie jautājumi" (14 st.)

29.03-30.03.2012 RSU 11. Zinātniskā konference

02.12.2011 Vācu valodas skolotāju gada konference Rīga(8 st.)

14.04 -15.04.2011 RSU 10. Zinātniskā konference.

05.11.10. – 27.11.2010. Krievu valodas kā svešvalodas mācību metodika ( A, 36 st.)

Dalība pedagogu tālākizglītības programmā.

01.06.10.- 14.06.2010. ERASMUS apmaiņas programmas brauciens vācu valodas

Pasniedzējiem Trīras universitātē Vācijā

29. 09. 2009 Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas konference

05.02.-20.06. 2009 LU Pedagoģijas un psiholoģijas fak. tālākizglītības programma

„Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse"(160 akad.

stundas, 72 kontaktstundas – 4 kp)

05.12.-10.12. 2006 Pirmā starptautiskā zinātniskā konference „Krievu valoda NVS

un Baltijas valstu vidē"; Maskava, Krievija

14.10. 2006 Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference Rīgā

26.03.- 01.04. 2006 Seminārs „Norddeutschland intensiv"; Libeka, Vācija

Izstrādātie studiju kursi

Vācu valoda KF EE SE MB PZP MR MK OM SA ZR TZ

Krievu valoda KF SE EE MB MR PZP MK SA ZR TZ

Medicīnas terminoloģija vācu valodā MF MZFV RFA RFF RFE RFO RFU

Medicīnas terminoloģija krievu valodā MF MZFV RFA RFF RFE RFO RFU

Krievu valodas pamati medicīnā MF

Vadītie studiju kursi

Farmācijas terminoloģija krievu valodā

Krievu valoda KF SE EE MB PZP MR MK SE SA ZR

Krievu valoda audiologopēdijā

Krievu valoda rehabilitācijā

Krievu valodas pamati medicīnā

Medicīnas terminoloģija krievu valodā

Medicīnas terminoloģija vācu valodā

Vācu valoda KF SE EE MB PZP MR MK SA ZR OM

Vācu valoda rehabilitācijā

Krievu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda

Medicīnas terminoloģija un komunikācija krievu valodā I

Medicīnas terminoloģija un komunikācija krievu valodā II

Otrā svešvaloda (Krievu)

Otrā svešvaloda (Vācu)

Otrā svešvaloda Krievu valoda (profesionālie, juridiskie termini, verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes)

Otrā svešvaloda Vācu valoda (profesionālie, juridiskie termini, verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes)

Pirmā svešvaloda (Krievu valoda)

Pirmā svešvaloda (Vācu valoda)

Pirmā svešvaloda Krievu valoda (profesionālie, juridiskie termini, verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes)

Pirmā svešvaloda Vācu valoda (profesionālie, juridiskie termini, verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes)

Otrā valoda (Krievu) un starpkultūru attiecības

Otrā valoda (Vācu) un starpkultūru attiecības

Docētie studiju kursi

Farmācijas terminoloģija krievu valodā

Krievu valoda

Krievu valoda audiologopēdijā

Krievu valodas pamati medicīnā

Medicīnas terminoloģija krievu valodā

Medicīnas terminoloģija vācu valodā

Vācu valoda

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā

Krievu valoda

Otrā svešvaloda Krievu valoda (profesionālie, juridiskie termini, verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes)

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas vācu valodas skolotāju associacijas biedrs

Kontakti

Saistītās ziņas