Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Ināra Nokalna
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Medicīniskā bioķīmija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par cilvēka organisma ķīmisko uzbūvi, tajā notiekošiem vielmaiņas procesiem un to regulācijas iespējām.

Priekšzināšanas

Organiskā ķīmija un bioloģija vidusskolas līmenī. Valsts valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais spēs:
• raksturot enzīmu darbību un to saistību ar vitamīniem;
• definēt galvenos bioenerģētikas un vielmaiņas principus, to regulācijas iespējas;
• novērtēt iegūto bioķīmisko rezultātu nozīmi diagnostikā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pielietos iegūtās teorētiskās zināšanas praksē:
Mācēs izskaidrot organismā notiekošos procesus:
• kā no glikozes organisms var iegūt enerģiju un kā notiek glikozes rezervju veidošanās process, glikozes sintēzi pie ogļhidrātu iztrūkuma;
• kā no taukiem organisms iegūs enerģiju un kā notiek tauku atjaunošanās process, holesterola nozīmi, ketonvielu veidošanās procesu un kā to novērst;
• kā organismā nonāk aminoskābes, to izmantošanas ceļi;
Spēs analizēt ar bioķīmiskām metodēm iegūtos rezultātus un novērtēt to nozīmi.

Kompetences

Students spēs pielietot iegūtās zināšanas par organismā notiekošiem ķīmiskiem procesiem; to integrāciju un regulāciju.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF1BakalaursObligātsInāra Nokalna, Zanda Alpa, Anita Pastare
Māszinības, LFMZFb1BakalaursObligātsInāra Nokalna, Zanda Alpa, Anita Pastare
Vecmāte, MZFVb1BakalaursObligātsInāra Nokalna, Zanda Alpa, Anita Pastare