Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Lektora p.i.

Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

1987 - 2012

Skolotāja

Izglītība

2012 - 2012

Sertifikāts Nr.017584; Mentors izglītības iestādē

Latvijas Universitāte

Tiesības veikt mentordarbību izglītības iestādē

2002 - 2004

Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā; diploms MD A Nr. 1592, izdots 29.06.2004

Latvijas Universitāte

1982 - 1987

Bioloģijas un ķīmijas skolotāja kvalifikācija; diploms Nr.089724, izdots 19.06.1987 (lēmums Nr.142/60;AIC,Rīgā,04.04.2012; pielīdzināt profesionālā maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai)

Daugavpils pedagoģiskais institūts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

27.07.2016. Apliecinājums, " Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati", pielīdzināms 49 akadēmik.stundām;

28.06.2016. Apliecība PA Nr.137178 par profesionālās pilnveides izglītību Latvijas Universitātē " Augstskolu didaktika", pielīdzināms 160 akadēmiskajām stundām;

4.04.2016. Apliecība par RSU INTELIĢENCES AKADĒMIJAS Mākslas un kultūras moduļa mācību programmas apguvi 9.11.2015.-4.04.2016, pielīdzināms 50 akadēmisk.st.;

3.03.2016. Latvijas Ārstu biedrības Apliecība par piedalīšanos konferencē " Veselīga un kvalitatīva Latvijā ražota pārtika" ;

28.08.2012. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes Ministrijas SERTIFIKĀTS Nr.2383 par VISC ārštata metodiķa statusa iegūšanu;

Angļu valoda, B1 Valodu vēstniecība, Izgl.iest.Reģ.Nr. 3060800410: Apliecība Nr.53/MPNP „Angļu valoda ar priekšzināšanām"(7.09.2011-9.02.2012);

Latvijas Universitāte: papildus izglītība (Angļu valoda dabaszinātņu speciālistiem) 13.02.2008-28.05.2008; sertifikāts Nr.5986 izdots 28.05.2008;

Sertifikāts Nr: VT11239, neformālās izglītības programma IKT (M1,M2,M3, M4,M6,M7), Ventspils digitālais centrs,2011.gada 12.oktobris;

12-th School-Conference „Advanced materiāls and chemistry of advanced materiāls" 27-31 August 2010,Palanga, Lithuania;

12-th School-Conference „Advanced materiāls and chemistry of advanced materiāls" 27-31 August 2009,Palanga, Lithuania;

Elektronmikroskopija no HITACHI, 28.aprīlis, 2009, Rīga, Latvija;

Mikroskopijas metodes, 2007./2008.akadēmiskā gada 2.semestrī, Latvijas Universitāte Bioloģijas fakultāte;

„Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas, un tehnoloģiju priekšmetos" – piedalīšanās no 2005.gada jūlija-2008.gada augustam, ESF,ISEC,Latvija.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Nanoizmēra struktūru veidošana, nanotehnoloģijas;
  • Ķīmija - neorganiskā ķīmija, neorganiskā sintēze, organiskā sintēze.

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

 

Patents:

J.Katkevičs, A.Pastare, A.Vīksna, D.Erts, LR Patents Nr. 13874, „Paņēmiens nanovadu elektroķīmiskai izgatavošanai", 20.03.2009

 

Docētie studiju kursi

Bioķīmija

Medicīniskā bioķīmija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

​kvalifikācijas darbi: 3

 

recenzētie:

kvalifikācijas darbi: 3

 

Projekti

 

Zinātniskā asistente :

LU zinātniskais projekts Nr. 22AP27: Savietojamas neorganiskas, bioloģiskas un molekulāras nanokomponentes bio- un nanotehnoloģijām;

 

LZP sadarbības projekts 05.1685/1: Nanoporaino materiālu iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju attīstīšana;

 

Valsts pētījumu programmas materiālzinātnēs "Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde" projekts "Materiāli fotonikai un nanoelektronikai balstīti uz jauniem funkcionāliem zemmolekulāriem un augstmolekulāriem organiskiem savienojumiem";

 

ERAF projekts projekts VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000039/021 „Hierarhiskas nanoarhitektūras un nanoierīces".

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2010. gads: VISC Pateicība par ieguldījumu Latvijas 34.skolēnu zinātniskās konferences veselības zinātnes sekcijas darba vadīšanā.

2014.gads: RSU ATZINĪBAS RAKSTS par ieguldījumu studentu apmācībā.

2016.gads: Izglītības un zinātnes ministrijas PATEICĪBAS RAKSTS par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu zinātniskās konferences norisē.

 

 

Publikācijas

 

Tēzes

A.Pastare, J.Katkevics, A.Viksna, D.Erts. Electrodeposition of dense Au nanowire arrays inside AAO membranes. 12-th School-Conference "Advanced materials and technologies", Palanga, Lithuania,27 – 31 August, 2010

A.Pastare, J.Katkevics, A.Viksna, D.Erts. Electrodeposition of dense Au nanowire arrays inside AAO membranes. 11-th School-Conference "Advanced materials and technologies", Palanga, Lithuania,27 – 31 August, 2009

G. Kaspars, A. Pastare, U. Malinovskis, D. Erts, I. Muiznieks. Self-Assembled DNA Net-Like Structures on the Mica Surface. International Congress of Young Chemists „YoungChem 2006",p. 103, 25th - 29th October 2006, Pułtusk, Poland

Malinovskis U., Pastare A., Polyakov B., Erts D., Muiznieks I. Self-Assembled DNA Net-Like Structures on the Mica Surface. The European Conference on Organised Films (ECOF-10), August 21-24, 2006, Riga, Latvia, p. 112

Malinovskis U., Pastare A., Polyakov B., Erts D., Muiznieks I. Forming of Self-Assembled DNA Net-Like Structures on the Mica Surface. 2nd Fems Congress of European microbiologists, p. 321,Spain, Madrid, July 4-8, 2006

A.Pastare, Z.Alute, J.Katkevičs, D.Erts. Zelta nanodaļiņu izgulsnēšana uz nanovadiem un to raksturošana LU Konference, 2012. gada 17.februārī

A.Pastare, J.Katkevičs, A.Vīksna, D.Erts. Zelta nanovadu elektroķīmiskās veidošanāsmehānisms LU Konference, 2010. gada 16.februārī

A.Pastare, J.Katkevičs, D.Erts. Zelta nanovadu veidošanas metode. LU Konference, 2009. gada 13.februārī

A.Pastare, J.Katkevics, A.Viksna, D.Erts. Electrodeposition of dense au nanowire arrays inside AAO membranes. Functional materials and nanotechnologies, Riga, Latvia, April 1-4, 2008.

A. Pastare, J. Katkevičs, D. Erts. Metālisku nanoizmēra daļiņu elektroķīmiskas izgulsnēšanas metodiku salīdzinājums, LU 65. zinātniskā konference, Ķīmijas sekcija 9. februāris 2007, Rīga, Latvija

U.Malinovskis, A.Pastare, B.Polyakov, D.Erts, I.Muizhnieks. Controllable self-assembled DNAnet-like structures on the mica surface. Abstracts of 2nd Latvian Conference of Nanomaterials and Nanotehnologies, p. 43, Riga, Latvia, March 27-28, 2006

I. Muzikante, L. Gerca, D. Erts, E. Fonavs, A. Pastare, A. Tokmakov. Formation of Self Assembled Monolayers on Gold Nanoparticles inside the nanoporous Domains. Abstracts of 2nd Latvian Conference on Nanomaterials and Nanotehnologies, p.50, Riga, Latvia, March 27-28, 2006

A Pastare, I. Pastare, K. Didriksone, K. Kundziņš,E. Rieksts, J. Švirksts, A. Vīksna, D. Erts. Formation of Nanoporous Anodized Aluminium Oxide and Pore Filling. Abstracts of 2nd Latvian Conference on Nanomaterials and Nanotehnologies, p.56, Riga, Latvia, March 27-28, 2006

I.Pastare, A. Pastare, K. Didriksone, K. Kundziņš, J. Švirksts, A. Vīksna, D. Erts. Nanoporaina anodizēta alumīnija oksīda elektroķīmiska veidošana un poru pildīšana. LU zinātniskā konference, Ķīmijas sekcija 10. februāris 2006, Rīga, Latvija

A. Pastare, U. Maļinovskis, B. Poļakovs, I. Muižnieks, D. Erts. Kontrolējamu tīklveida DNS struktūruveidošana uz vizlas virsmas. LU zinātniskā konference, Ķīmijas sekcija 10. februāris 2006, Rīga, Latvija​

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.