Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Fizikas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Didzis Lauva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Fizika; Cietvielu fizika

Mērķis

Veicināt teorētisko zināšanu un prasmju apguvi medicīniskajā fizikā, kas tiks iegūtas lekciju un praktisko nodarbību laikā un būs nepieciešamas citu mācību disciplīnu apguvē.

Priekšzināšanas

Zināšanas matemātikā un fizikā vidusskolas kursa apjomā, kā arī valsts valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
• Korekti lietot medicīniski fizikālos terminus;
• Izklāstīt fizikas un matemātikas pamatnozīmi medicīnā un slimību veidošanās procesos;
• Aprakstīt medicīnas diagnostikā iegūstamo parametru fizikālās īpašības un iegūšanas veidus;
• Nosaukt un novērtēt elektromagnētiskā spektra diapazonu iedarbības veidus uz cilvēka veselību;
• Paskaidrot lāzera uzbūvi, tā darbības principus, izmantošanu medicīnā un lāzerdrošību;
• Izskaidrot vienkāršas medicīniskās diagnostikas aparatūras uzbūves un darbības principus;
• Novērtēt apkārtējās pasaules fizikālo iedarbību uz cilvēka ķermeni un aizsardzības pasākumus no nevēlamas iedarbības;
• Izskaidrot rentgenstarojuma un datortomogrāfijas darbības principus un to izmantošanu diagnostikā.

Prasmes

Studenti pratīs pielietot iegūtās fizikāli tehniskās teorētiskās zināšanas turpmāk profilējošo studiju kursu apguvē.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt fizikālus (gan dabas, gan tehnoloģiskus) fenomenus, to iedarbību uz cilvēka ķermeni un pamatot to izmantošanu medicīnas diagnostikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz1MaģistrsObligātsDidzis Lauva
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF1MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF1MaģistrsObligāts