Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aivars Vētra
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Padziļināt izpratni par medicīniskās rehabilitācijas nozares organizācijas modeļiem, nacionālā un Eiropas līmeņa regulējošiem normatīvajiem aktiem, medicīniskās rehabilitācijas organizācijas un finansēšanas modeli Latvijā.

Priekšzināšanas

Bakalaura grāds veselības aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie pratīs aprakstīt medicīniskās rehabilitācijas organizācijas modeļus dažādos plānošanas līmeņos, šo pakalpojumu finansēšanas modeļus, tiem nepieciešamajiem profesionālajiem resursiem; spēs paskaidrot dažādās valstīs īstenotos modeļus.

Prasmes

Studējošie spēs analizēt medicīniskās rehabilitācijas organizācijas modeļu stiprās un vājās puses, pēctecību, izmaksu efektivitāti; spēs izstrādāt priekšlikumus dažādu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšanai.

Kompetences

Studējošie gūs izpratni par esošo medicīniskās rehabilitācijas sistēmu Latvijā un ES un spēju strukturēti un analītiski plānot medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas sistēmu atbilstoši sabiedrības un indivīda vajadzībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFM3MaģistrsObligātsAivars Vētra
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv3MaģistrsObligāts