Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Sergejs Kruks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķis

Iemācīt pielietot kvantitatīvo mediju satura analīzes metodi; veidot studentu izpratni par žurnālistikas un sabiedrisko attiecību tekstu empīrisko analīzi; attīstīt pētījuma projekta sagatavošanas un īstenošanas prasmes, iemācot formulēt hipotēzes un pētniecības jautājumus, izstrādāt datu vākšanas metodoloģiju, kodēt mediju saturu, apstrādāt datus SPSS programmā, interpretēt rezultātus, prezentēt rezultātus atskaitē ar inforgrafiku.

Priekšzināšanas

Kurss "Ievads komunikācijas teorijās".

Rezultāti

Zināšanas

Studenti izprot kvantitatīvās satura analīzes teoriju un metodoloģiju.

Prasmes

Studenti prot definēt pētījuma problēmu, formulēt pētījuma jautājumus, sagatavot pētījuma dizainu, vākt datus, apstrādāt tos SPSS programmā, interpretēt rezultātus, uzrakstīt pētījuma atskaiti.

Kompetences

Studenti veic mediju vēstījumu kvantitatīvo analīzi un interpretē datus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO3BakalaursIerobežota izvēleSergejs Kruks
Fotogrāfija, FON5BakalaursIerobežota izvēleSergejs Kruks
Multimediju komunikācija, MK3BakalaursObligātsSergejs Kruks
Multimediju komunikācija, MKN5BakalaursObligātsSergejs Kruks
Sabiedriskās attiecības, SA3BakalaursObligātsSergejs Kruks
Žurnālistika, ZR3BakalaursObligātsSergejs Kruks