Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 0
Kursa vadītājs:Agita Lūse
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Dot studentiem iespēju iegūt padziļinātu ieskatu par nozīmīgākajām sociālajām un filozofiskajām teorijām kopš 20.gs. otrās puses (no lingvistikas ietekmes perioda līdz morāles antropoloģijai), kurās izvirzītie jautājumi noteikuši antropoloģiskajos pētījumos aplūkoto tematu izvēli, kā arī rosinājuši precizēt jēdzienus un kategorijas, kādās ticis rakstīts par pētījumos novēroto.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas klasiskajās antropoloģijas teorijās; vēlamas zināšanas kultūras vēsturē un/vai socioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst padziļinātas zināšanas par galvenajiem sociālās antropoloģijas jēdzieniem, teorijām un metodēm laika posmā no 20.gs. vidus līdz mūsdienām.

Prasmes

Studenti iegūs iemaņas salīdzināt virkni mūsdienu sociālo antropologu teorētisko pieeju, izvērtēt argumentus par labu tai vai citai pieejai, ilustrēt argumentus ar etnogrāfiskiem piemēriem no šajā kursā un citos programmas kursos aplūkotajiem avotiem, kā arī pratīs teorētiski pamatot savu nostāju, skaidrojot sociālās attiecības, prakses un procesus dažādos kontekstos.

Kompetences

Orientēties 20.-21.gs. sociālās un kultūras antropoloģijas teorētiskajos virzienos un etnogrāfiskajos tekstos, ar kuriem tā vai cita teorija pamatota; analizēt izstudēto teorētisko pieeju prizmā procesus un prakses mūsdienu sabiedrībās.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM2MaģistrsObligātsAgita Lūse