Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķis

Šis kurss sniedz iespēju maģistrantiem plašāk pētīt jomas, kas ir ļoti būtiskas komunikācijas nozarē un labāk izprast komunikācijas nozarē plašāk pielietotās metodes un teorētiskās pieejas.

Priekšzināšanas

Komunikācijas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie spēj skaidrot komunikācijas teorētiskos modeļus un jēdzienus, analizēt konkrētus gadījumus un galvenās problēmas, kas saistītas ar komunikācijas nozari.

Prasmes

Studējošie spēj piemērot teorētiskās zināšanas komunikācijas jomā konkrētu problēmu risināšanā, parādot izpratni par to, kas veido piemērotu zinātnisku diskursu šajā nozarē.

Kompetences

Studējošie prot raksturot galvenās komunikācijas teorētiskās pieejas un aktuālos jautājumus masu komunikācijas jomā, identificē un analizē procesus un problēmas dažādās masu komunikācijas jomās un dažādos aspektos, izmanto komunikācijas teorijas kā pamatu savas pētnieciskās idejas pamatošanai.
Spēj pielietot savas zināšanas masu komunikācijas jomā, lai attīstītu patstāvīgus pētījumus, balstoties uz izvēlētu teorētisko perspektīvu ar tās konceptuālo un metodoloģisko aparātu.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM2MaģistrsObligātsAinārs Dimants