Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andris Saulītis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par tendencēm mūsdienu sabiedrībā kopumā un atsevišķās sabiedrības dzīves jomās: nodarbinātībā, ģimenes dzīvē, izglītībā u.c, izmaiņu tendenču raksturošanai izmantojot pētījumu un statistikas datus par Latviju un citām Eiropas un pasaules valstīm.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

• Zināšanas par mūsdienu sabiedrību, vērtībām, valstu attīstības modeļiem, kā arī par mūsdienu sabiedrībās notiekošajā globālām pārmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības dzīves jomām – ģimeni, nodarbinātību, izglītību.
• Zināšanas par statistikas un pētījumu datiem un avotiem, kas tiek izmantoti sabiedrības novērtēšanai un salīdzinošai analīzei.
• Izpratne par sabiedrības izmaiņu tendencēm un galvenajām problēmām, kas saistītas ar sabiedrības novecošanu, sociālo iekļaušanu un sociālo nevienlīdzību.

Prasmes

• Raksturot, un identificēt globālos un Latvijā notiekošos sociālos procesus un sociālās problēmas, balstoties uz statistikas un sociālo pētījumu datiem.
• Kritiski analizēt, skaidrot un argumentēti diskutēt par pētījumos novērotajām faktoru saistībām (korelācijām) vai cēloņsakarībām (kauzalitāti).

Kompetences

Piemērotu datu avotu un metožu izvēle mūsdienu sabiedrības novērtēšanai un notiekošo sociālo procesu un problēmu ietekmes analīzei dažādās sociālās dzīves jomās, iegūto rezultātu interpretēšana gan Latvijas, gan globālā mērogā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM1MaģistrsIerobežota izvēle