Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Zanda Priede, Zanda Priede
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Neiroloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par galveno nervu sistēmas slimību patoģenēzi, klīniskajām izpausmēm, ārstēšanas pamatprincipiem un rehabilitācijas mērķiem to aprūpē.

Priekšzināšanas

Teorētiskās priekšzināšanas nervu sistēmas anatomijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs:
• izklāstīt galveno nervu sistēmas bojājumu mehānismus un patoģenēzi;
• atpazīt galveno nervu sistēmas sindromu un slimību klīniskās izpausmes, rehabilitācijas iespējas un to nozīmi klīniskā praksē.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs:
• ievākt anamnēzi;
• novērtēt pacienta neiroloģisko stāvokli;
• identificēt rehabilitācijas uzdevumus pacientiem ar nervu sistēmas bojājuma sindromiem un slimībām.

Kompetences

• Atpazīt biežāk sastopamo neiroloģisko slimību simptomus, loģiski noformulēt un pamatot neiroloģisko diagnozi.
• Izstrādāt optimālu ārstēšanas, izmeklēšanas un rehabilitācijas plānu konkrētam klīniskam gadījumam.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE4BakalaursObligātsZanda Priede