Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Docente

RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra

2008 - pašlaik

Neirologs

P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

2013 - pašlaik

Mācību procesa organizators

Medicīnas fakultāte, Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra

2008 - pašlaik

Neirosonologs

P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca, Radioloģijas Institūts

2016 - pašlaik

Elektroencefalogrāfijas speciālists

P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca, Neirofizioloģijas laboratorija

2014 - pašlaik

Elektromiogrāfijas speciālists

P.Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca

2013 - 2013

Asistenta p.i.

RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra

2007 - 2013

Speciālists mācību jautājumos

RSU Medicīnas fakultāte, Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra

Izglītība

2008 - 2011

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktora studiju programma "Medicīna"

LR medicīnas doktora zinātniskais grāds. Promocijas darba nosaukums "S 100 proteīns un neironu specifiskā enolāze kā cerebrālā infarkta diagnostiskie un prognostiskie biomarķieri" / Darba vadītāja prof.E.Miglāne, prof.A.Millers. Doktora diploma Nr.0149

2003 - 2008

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte, "Rezidentūra medicīnā" neirologa kvalifikācija

1997 - 2003

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte

1994 - 1997

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, vidējā izglītība

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

 

Neirodeģeneratīvās slimības, Parkinsona un Alcheimera slimības

​Cerebrovaskulārās slimības, diagnostika, ārstēšana​

Cerebrovaskulāro slimību primārā un sekundārā profilakse​

 

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Elektroencefalogrāfijas izmeklēšanas metode /Sertifikāta Nr.80210


Elektromiogrāfijas izmeklēšanas metode/Sertifikāta Nr.80153 


Neirosonoloģiskās izmeklēšanas metode/Sertifikāta Nr.A-01165


Stažēšanās European Federation of Neurology tālākizglītības programmas ietvaros "King's College  London", Department of Clinical Neurosience, Londona, Lielbritānija
 

 

Projekti

 

RSU pētījums: “Ērču encefalīta epidemioloģiskās ainas un vakcinācijas efektivitātes izvērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū”. Periods: 2018.-2020.

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Studiju kurss "Neiroloģija" RSU Rehabilitācijas fakultātes studiju programmā "Ergoterapija"​​

 

Vadītie studiju kursi

 

Studiju kurss "Neiroloģija" RSU Rehabilitācijas fakultātes studiju programmā "Ergoterapija"​​

 

Docētie studiju kursi

 

"Neiroloģija" RSU Medicīnas fakultāte

"Neiroloģija" RFF Studiju programma "Ergoterapija'"

"Neiroloģija un neiroķirurģija" RFF Studiju programma "Fizioterapija"

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

kvalifikācijas darbi: 6

promocijas darba vadīšana: 1

recenzētie:

​​kvalifikācijas darbi: 9

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas pārstāve Eiropas Neirologu Asociācijas (EAN) Zinātniskā sekcijā- Demences un kognitīvās slimības

Latvijas pārstāve Eiropas Neirologu Asociācijas (EAN) Zinātniskā sekcijā- Amiotrofā laterālā skleroze un Frontotemporālā demence

Latvijas Zinātņu Padomes eksperte

Latvijas Neirologu biedrības biedre

Latvijas un Eiropas Neirosonologu biedrības biedre

Latvijas Pretepilepsijas biedrības biedre

Eiropas Neirosonologu un cerebrālās hemodinamikas (ESNCH) asociācijas biedre

 

Publikācijas

 

1. “Changing perspectives on frontotemporal dementia”,/Z.Priede. M.Kalniņa, 9th Baltic Congress of Neurology, September 6-8, 2018 Kaunas, Lithuania, 9th Baltic Congress of Neurology. 

 

2. “Alcheimera slimība -aktualitāte, patoģenēze, biomarķieri un ārstēšanas iespējas”Z.Priede, E.Miglāne, M.Kalniņa, K.Jurjāns;   Latvijas Ārsts, ISSN 1019-5068, 2018.g. janv.

      

3.  “Olfactory function decrease in patients with low Monreal Cognitive Assesment score”, M.Kalniņa, Z.Priede; 9th Baltic Congress of Neurology,September 6-8, 2018 Kaunas, Lithuania, 9th Baltic Congress of Neurology

 

4. Our Experience Of Using Implantable Loop Recorder Devices To Specify Stroke Etiology In Pauls Stradins Clinical University Hospital, Riga, Latvia From 2014 To 2017; Jurjans K, Skarsta L, Miglane E, Millers A, Priede Z; EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY; (EAN); 16th -19th June; 2018; Lisbon, Portugal; ISN13515101; EI1468-1331; EPO3006

 

5.      The results of using implantable loop recorder devices in cryptogenic stroke survivors for stroke etiology determination in Pauls Stradins Clinical University Hospital from 2014 to 2017; Skarsta L, Jurjāns K, Miglāne E, Kalejs O, Millers A, Priede Z; Neuronus 2018 IBRO Neuroscience Forum; 20th-22nd April; Krakow, Poland

 

6.  Gender-Based Difference Of Cardioembolic Stroke Long-Term Mortality In Latvia From 2014 To 2016; Jurjans K, Miglane E, Kalejs O, Priede Z, Millers A; 4th European Stroke Organization Conference (ESOC 2018)16th-18th May, 2018; Gothenburg, Sweden

 

7. The Change in Antithrombotic Medication Profile Of Cardioembolic Stroke Prevention In Latvia From 2014 To 2016; Jurjans K, Miglane E, Kalejs O, Liuke K, Svilane K, Priede Z, Millers A; EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY; 4th Congress of the European Academy of Neurology (EAN); 16th -19th June; 2018; Lisbon, Portugal; ISN13515101; EI1468-1331; EPO3009

 

8. Dzimumu atšķirība kardioemboliska cerebrāla infarkta ilgtermiņa iznākumā Latvijā no 2014. līdz 2016. Gadam; Jurjans K, Miglane E, Millers A, Kalejs O, Priede Z; Riga Stradins University scientific conference, 22nd -23rd March, 2018; Riga, Latvia;

 

9. Pirmreizēji diagnosticētas ātriju fibrilācijas prevalence kardioemboliska cerebrāla infarkta slimniekiem Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā 2016. Gadā; Jurjans K, Miglane E, Millers A, Priede Z, Rimicans K, Riga Stradins University scientific conference, 22nd -23rd March, 2018; Riga, Latvia

 

10. “Olfaktorās izmaiņas un kognitīvs deficīts” M.Kalniņa; 2018.g. RSU Zinātniskā konference; Scientific research supervisor Z.Priede. International Students conference. "Health and Social Sciences"2018, Riga Stradins University, Riga, Latvia, 2018. 

 

11. K. Jurjans, B.Lurina, E.Miglane, Z.Priede, O. Kalejs, A.Millers. AS17-050. (2017). Cardioembolic stroke long-term outcome and mortality in Latvian population 2014 and 2015 compared. European Stroke Organisation Conference, Prague, Czech republic, 16 – 18 May, 2017. European Stroke Journal 2017, vol. 2(IS) 98–476 European stroke organisation2017; 

 

12. S.Sabelnikova, K.Stirans, R.Valante, A.Millers, Z.Priede, E.Miglane, A.Millers, K.Kupcs. (2017). AS01-042. Reperfusion therapy in acute stroke: mechanical thrombectomy vs combined treatment. European Stroke Organisation Conference, Prague, Czech republic, 16 – 18 May, 2017. European Stroke Journal 2017, vol. 2(IS) 98–476

 

13. Long-term outcome and secondary prevention of cardioembolic stroke in severely disabled patients. Jurjāns K, Miglāne E, Lurina B, Kalejs O, Millers A, Priede Z.   //European Journal of Neurology; 3rd Congress of the European Academy of Neurology Amsterdam, Netherlands; June 24–27, 2017// European Journal of Neurology, 24 (Suppl.1), 2017, EP2026, p.251. ISSN 13515101(201706)24:6

 

14. S.Sabeļņikova, K.Stirāns, E.Miglāne, Z.Priede, A.Millers. Reperfūzijas terapijas hemorāģiskas komplikācijas apkopojums un intrahospitālās mirstības analīze pacientiem ar akūtu cerebrālu infarktu: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikas insulta reģistra dati 2016. gadā. RSU Zinātniskā Konference, 2017., lpp.96.; 

 

15. Kardioemboliska insulta ilgtermiņa funkcionālais iznākums un mirstība 2014. un 2015. gadā/ K.Jurjāns, E.Miglāne, B. Luriņa, O.Kalējs, Z. Priede [u.c.] Zinātniskā konference. RSU Rīga, 2017;

 

16. Reperfūzijas terapijas efektivitāte un iznākumu analīze pacientiem ar akūtu cerebrālu infarktu: PSKUS Neiroloģijas klīnikas pieredze 2016. gadā/ S.Sabeļņikova, K.Stirāns, E.Miglāne, R. Valante, J. Mednieks, A. Raita, I. Kamša, A. Flintere, K. Jurjāns, I. Krieviņa, Z. Priede [u.c.] Zinātniskā konference. RSU Rīga, 2017

 

17. Reperfūzijas terapijas hemorāģiskas komplikācijas apkopojums un intrahospitālas mirstības analīze pacientiem ar akūtu cerebrālu infarktu: PSKUS Neiroloģijas klīnikas insulta reģistra dati 2016. gadā/ S.Sabeļņikova, K. Stirāns, E. Miglāne,  Z. Priede [u.c.] Zinātniskā konference. RSU Rīga, 2017    

 

18. Accuracy of the MoCA and MMSE in the detection of mild cognitive impairment in Parkinson disease. A.Vinogradova, R.Valante, Scientific research supervisor Z.Priede. International Students conference. "Health and Social Sciences"2017, Riga Stradins University, Riga, Latvia, 2017.

 

19. Cognitive impairment frequency in patients with Parkinsons disease and Congestive heart failure. A.Vinogradova, R.Valante, Scientific research supervisor Z.Priede. International Students conference. "Health and Social Sciences"2017, Riga Stradins University, Riga, Latvia, 2017.

 

20. Cardioembolic stroke in Latvia : prevention and long term outcome / E.Pūcīte, E. Miglāne, O. Kalējs, A. Millers, Z. Priede [et al.]2016// CBU International Conference on Innovations in Science and Education (Prague, Czech Republic March 23-25, 2016) : Proceedings [Elektroniskais resurss] / Central Bohemia University. – Prague, 2016.- Vol.4 (2016), p 615-621. – Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis: http://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/821; http:dx.doi.org/10.12955/cbup.v4.82;

 

21. Cardioembolic stroke prevention and mortality for elderly patients in Latvia Jurjāns K, Miglāne E, Lurina B, Kalejs O, Millers A, Priede Z. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY;2nd Congress of European Academy of neurology, Copenhagen, Denmark, May 28-31, 2016.ISN13515101; EI14681331

 

22.  365 day mortality of cardioembolic stroke patients in Latvian population. Jurjāns K, Miglāne E, Lurina B, Kalejs O, Vilks S, Millers A, Priede Z.CEREBROVASCULAR DISEASES;ISN10159770;EI14219786; The 25th European Stroke Conference, Venice, Italy, 13-15th April 2016

 

23. Primary And Secondary Stroke Prevention For Patients With Atrial Fibrillation In Latvia 365 Day Follow Up. Jurjāns K, Miglāne E, Lurina B, Kalejs O, Vilks S, Millers A, Priede Z. CEREBROVASCULAR DISEASES;ISN10159770; EI14219786;The 25th European Stroke Conference, Venice, Italy, 13-15th April 2016. 

 

24. Kardioemboliska cerebrāla infarkta ilgtermiņa rezultāti Latvijā / E.Miglāne, O.Kalējs, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 74.lpp.

 

25. Primārā un sekundārā profilakse pacientiem ar cerebrālu infarktu un priekškambaru fibrilāciju Latvijā / E.Miglāne, O.Kalējs, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 78.lpp.

 

26. Pirmie rezultāti, monitorējot kriptogēna cerebrāla infarkta pacientus izmantojot Reveal® ierīci; Jurjāns K, Miglāne E, Kalejs O, Nesterovičs N, Millers A, Priede Z. Riga Stradins University scientific conference, Riga, Latvia 17.-18. Mar. 2016. 

 

27.  NIHSS-LV izstrāde un validācija; Jurjāns K, Noviks I, Volčevska D, Zandersone L, Meilerte K, Minibajeva O, Miglāne E, Stepens A, Millers A, Priede Z. Riga Stradins University scientific conference, Riga, Latvia 17.-18. Mar. 2016.

 

28. Outcome and secondary prevention in stroke survivors with atrial fibrillation a 365 day follow-up; Jurjāns K, Miglāne E, Lurina B, Kalejs O, Smolova R, Benefelds M, Millers A, Priede Z. The 3rd International conference on Heart and Brain, Paris, France 25-27 feb. 2016. 

 

29. First results of monitoring large artery cryptogenic embolic stroke survivors using Reveal® device; Jurjāns K, Miglāne E, Kalejs O, Nesterovičs N, Millers A, Priede Z. The 3rd Inerenational conference on Heart and Brain, Paris, France 25-27 feb. 2016.

 

30. Cardioembolic stroke long-term outcome in Latvia. Jurjāns K, Miglāne E, Lurina B, Kalejs O, Millers A, Priede Z. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY; 2nd Congress of European Academy of neurology, Copenhagen, Denmark, May 28-31, 2016. ISN13515101;EI14681331

 

31. Outcome and secondary prevention in stroke survivors with atrial fibrillation, Miglane E, Jurjans K, Sabeļņikova S, Millers A, Priede Z.; 24th European Stroke Conference ,Vienna, Austria, 2015 

 

32. Primary and secondary prevention among patients with initial and recurrent stroke in Latvia [Elektroniskais resurss] / R.Valante, E.Miglane, E.Pucite, Z.Priede, A.Millers // Cerebrovascular Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.39, Suppl.2 (2015, May), p.244. - 24. European Stroke Conference (Vienna, Austria, May 13-15, 2015) : Abstract E-book. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://misc.karger.com/products/CED_2015_039_S2/index.html

 

33. Primary and secondary stroke prevention for patients with atrial fibrillation in Latvia [Elektroniskais resurss] / K.Jurjāns, E.Miglāne, A.Millers, Z.Priede // Journal of Neurological Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.357, Suppl.1 (2015, Oct.), p.e396-e397. - JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES;Abstracts from the World Congress of Neurology (WCN) (Santiago, Chile, Oct.31-Nov.5, 2015). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022510X/357/s…

 

34. Reperfusion therapy results among patients with initial and recurrent cerebral infarction in Latvia [Elektroniskais resurss] / E.Miglane, E.Pucite, A.Balodis, K.Kupcs, A.Millers, Z.Priede ...[et al.] // Cerebrovascular Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.39, Suppl.2 (2015, May), p.290. - 24. European Stroke Conference (Vienna, Austria, May 13-15, 2015) : Abstract E-book. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://misc.karger.com/products/CED_2015_039_S2. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

35. Cerebrāla infarkta sekundārās profilakses novērtējums : 2010.–2014. gada Insulta reģistra datu bāzes analīze / E.Pūcīte, E.Miglāne, A.Millers, Z.Priede // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 85.lpp. 

 

36. Kardioemboliska cerebrāla infarkta profilakses problēmas Latvijas populācijā pacientiem ar ātriju fibrilāciju / E.Miglāne, O.Kalējs, A.Millers, Z.Priede ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 327.lpp.

 

37. Problems of Cardioembolic stroke primary and secondary prevention in the Latvian population / K. Jurjāns, S.Sabeļņikova, E. Miglāne, B.Luriņa, O.Kalējs, A. Millers, Z.Priede.[et al.] 2015// Proceeding of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. – Vol.69, (2015), No. 5 (698),pp. 199.-204. DOI: 10.1515/prolas-2015-0029 

 

38. Neironu specifiskā enolāze kā cerebrāla infarkta plašuma un iznākuma prognostisks marķieris / Z.Priede, V.Ķēniņa, A.Millers ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 33.-36.lpp. 

 

39.  Association of protein S100ß and NSE with efficient trombolytic therapy and higher risk of hemorrhagic transformation after trombolytic therapy in acute stroke [Elektroniskais resurss] / Z.Priede, V.Kenina, E.Miglane, A.Millers ...[et al.] // 21. European Stroke Conference (Lisbon, Portugal, May 22-25, 2012) : Abstract E-book [Elektroniskais resurss]. - P.621. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.aprīlī.  

 

40.  S100B proteīna un neironu specifiskās enolāzes asociācija ar trombolītiskās terapijas efektivitāti un hemorāģisku transformāciju pēc trombolītiskās terapijas akūta insulta gadījumā / Z.Priede, V.Ķēniņa, E.Miglāne, A.Millers ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 122.lpp.

 

41.  Endovascular thrombectomy in treatment of patients with acute ischemic stroke - Paul Stradins Clinical University Hospital experience / V.Kenina, Z.Priede, D.Pastare, K.Kupcs, A.Millers ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.56-57. Raksts

 

42. Cerebrāla infarkta plašuma korelācija ar biomarķieru rādītājiem insulta akūtajā periodā / Z.Priede, S.Sabeļņikova, V.Ķēniņa, A.Millers // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.- 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 176.lpp.

 

43.  Endovascular thrombectomy in treatment of patients with acute ischemic stroke - single center experience / K.Kupcs, A.Millers, V.Kenina, Z.Priede ...[et al.] // 16th Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases (Tallinn, Estonia, Sept.28-Oct.1, 2011) : Abstract Book. - Tallinn, 2011. - P.44.

 

44.  The association of cerebral biomarkers in acute stroke period with cerebral infarct volume / Z.Priede, V.Kenina, A.Millers ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.18, Suppl.2 (2011, Sept.), p.131. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

45.  Multimodāla datortomogrāfiska izmeklēšana agrīna akūta insulta diagnostikā un terapijas taktikas plānošanā / G.Krūmiņa, K.Kupčs, E.Miglāne, A.Millers, Z.Priede ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 397.-405.lpp. 

 

46. S-100 proteīns kā cerebrāla infarkta plašuma un iznākuma prognostisks marķieris / Z.Priede, V.Ķēniņa, E.Miglāne, A.Millers ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 86.-90.lpp. 

 

47.  Carotid artery stenosis correlation with hyperhomocysteinemia in stroke patient group : a prospective study / V.Kenina, Z.Priede, A.Millers ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 10/2 (2010), p.39-41.

 

48.  Cytomegalovirus chronic infection as a risk factor for stroke : a prospective study / V.Ķēniņa, Z.Priede, E.Smeltere, A.Millers ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.3/4 (2010), 133.-136.lpp. 

 

49. Hyperhomocysteinemia as a risk factor for stroke : a prospective study / V.Ķēniņa, Z.Priede, A.Millers, E.Smeltere ... [u.c.] // Research articles in medicine & pharmacy, 2009 / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.79-82.

 

50. Association between increased carotid intima-media thickness and cytomegalovirus seropositivity in stroke patients / [abstract] / V.Kenina, Z.Priede, A.Millers, G.Baltgaile // 15th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (Madrid, Spain, May 22-25, 2010). - Madrid, 2010.

 

51. Hyperhomocysteinemia association with diabetes mellitus and coronary heart disease in the patients group with stroke : [abstract] / V.Kenina, P.Auce, Z.Priede, E.Miglane, A.Millers // XIX European Stroke Conference (Barcelona, Spain, May 25-28, 2010). - Barcelona, 2010. - Poster N 160.

 

52. Lipīdu profila analīze pacientiem ar akūtu cerebrālo infarktu un pozitīvām IgG antivielām pret. C. pneumoniae / V.Ķēniņa, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 199.lpp.      

 

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece